CHP il eski başkan yardımcısından Kılıçdaroğlu'na destek manifestosu
 30 Ocak 2018, Salı
egepostasi.com - 30 Ocak 2018

CHP il eski başkan yardımcısından Kılıçdaroğlu'na destek manifestosu

CHP’nin 3-4 Şubat’ta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurultayı’na sayılı günler kala bir açıklama yapan CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Serdar Sandal, yeniden başkan adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na neden destek verilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkladı. Sandal, Hayır bloğu ve Adalet Yürüyüşü’nün mirasının heba edilmemesi gerektiğini belirterek, “İktidara karşı mücadele demokratik normlarda yürütülmeli. Bunun için hala bir ışık var. O ışık Kemal Kılıçdaroğlu ile yükselen CHP’nin iktidar ışığıdır” dedi.EGEPOSTASI- Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından başlayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Olağanüstü Hal (OHAL) ile yönetim biçiminin kalıcılaştırılmak istendiği, anti demokratik uygulama ve hukuka aykırı durumların had safhaya ulaştığı, özgürlüklerin daha fazla kısıtlandığı, ifade özgürlüğü kapsamında yapılan açıklamaların bile gözaltı girişimleriyle sonuçlandırılmaya çalışıldığı bir yönetim anlayışına hapsedildiği olağanüstü günlerden geçtiğine dikkat çeken CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Serdar Sandal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm bu uygulamalara karşı dünyada da ses getiren Adalet Yürüyüşü başta olmak üzere büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLE YÜKSELEN CHP, ÜLKENİN YENİ CAN SUYU OLACAK

Anti demokratik ve hukuksuz uygulamalara karşın mücadelenin demokratik zeminde ve CHP ve Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Serdar Sandal, Türkiye'nin hapsedilmeye çalışılan karanlıktan CHP'nin 36'ıncı Olağan Kurultayı ile çıkma şansına sahip olduğunu belirtti:

"Zaman emek, etnik ve dini kimlikler, kadın, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, çevre ve doğal kaynaklar konusunda her türlü ayrımcılığa ve sömürüye karşı mücadele etme zamanıdır. Ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültür grupları üzerindeki kamusal baskının acilen kaldırılması; tüm kimliklerin, dillerin, inançların özgürce ve eşit bir biçimde yaşamalarını sağlayabilmeleri için mücadele edilmelidir. Mücadele demokratik normlarda yürütülmeli. Bunun için hala bir ışık var. O ışık Kemal Kılıçdaroğlu ile yükselen CHP'nin iktidar ışığıdır. İnsanın insana kulluk etmediği, baskının ve sömürünün olmadığı, savaşların yaşanmadığı, ezen ve ezilen ilişkisinin son bulduğu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için CHP'nin 36. Olağan Kurultayı tüm ülke için bir fırsattır. Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin manifestosu haline gelen iktidar olma düşüncesinin toplum tarafından destek gördüğü açıkça gözlenmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu ile yükselen CHP ülkenin yeni can suyu olacaktır."

HAYIR BLOĞU VE ADALAT YÜRÜYÜŞÜ'NÜN MİRASI HEBA EDİLMEMELİDİR

'12 Eylül askeri darbesiyle oluşturulan anti-demokratik rejimi meşrulaştırmak adına halka kabul ettirilen 1982 Anayasası ve olağanüstü hal dahilinde çıkarılan KHK ile yok edilen temel hak ve özgürlüklerin yeniden inşa edilmesi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın oluşturulabilmesi için geziden hayır bloğu ve Adalet Yürüyüşü'nün mirası heba edilmemeli. Bu kapsamda çocuklar, işsizler, çalışamayacak durumda olan vatandaşlar, emekliler, dul ve yetimler, yaşlılar, kimsesizler ve toplumun tüm mağdur kesimleri için; toplumsal kaynakların eşitlikçi, adaletli ve dayanışmacı bir anlayışla planlanması ve tek bir sosyal güvenlik sistemi altında toplanarak halkımızın bundan eşit ve nitelikli bir şekilde yararlanması için toplumsal muhalefet CHP iktidarına kilitlenmelidir' diyen Serdar Sandal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar verdiği emek, çaba ve iktidar hedefinin önemsenip desteklenmesi çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN EMEĞİ, ÇABASI VE İKTİDAR HEDEFİ ÖNEMSENİP DESTEKLENMELİDİR

CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Sandal, bu çağrısını, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı

Adalet Yürüyüşü bir dünyada ender rastlanan bir liderlik anlayışıyla ülke topraklarından dünyaya seslenen bir çağrı, bir uyarı olmuştur. Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunduğu, kuvvetler ayrılığı ilkesinin hassasiyetle uygulanması gerektiğini, Adalet olmadan düzenin olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu nun emeği çabası ve iktidar hedefi önemsenip desteklenmelidir. Anayasa ve kanunların herkesi bağladığı, Kimsenin bu ülkede şah- padişah olmadığını göstermek istiyorsak, HAYIR iradesindeki karşı duruşu kararlı bir şekilde baskı rejimine karşı kanıtlamak istiyorsak Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin yolundan ısrarlı bir şekilde yürümemiz gerekir" şeklinde yaptı.

SANDAL'IN KALEMİNDEN TÜRKİYE'DE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR

CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Serdar Sandal, Türkiye'de yaşanan olumsuzlukları ise şu şekilde sıraladı:

"Ülkemiz bugünlerde KHK'lerin gölgesinde tarihinin en sorunlu süreçlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyet ile hesaplaşma ekseninde iktidar ülkeyi; ekonomi, dış politika, eğitim, sanat, sağlık, tarım, hayvancılık ve toplumsal yaşamdaki ciddi problemlerle insanlarımızı çıkmaza sürüklüyor. Bu çıkmazdan sıyrılmanın tek yolu toplumsal muhalefetin en büyük örgütlü gücü olan CHP'nin günümüzde ülkemize dayatılan neoliberal anlayışa ve din istismarcısı siyasal İslam'ın tekçi, baskıcı dayatmasına karşı Türkiye'ye emekten yana, sosyal demokrasiden yana, sınıf temelli bir bakışın merkezi olmasıyla mümkündür.

AKP iktidarında Atatürk tarafından Osmanlı sarayından alınıp halka verilen egemenlik anlayışı tekrar saraya devredilmiştir. Bunun sonucunda tek kişinin gücüne bağlı olarak yönetilen ülkemizde kaoslar peşi sıra gelmiştir. Dış politikada atılan yanlış adımlar ülkemizi Ortadoğu'nun ateş hattına çekmiştir. O nedenle Yurtta ve dünyada barışı sağlayan; ülkemizin, yurttaşlarımızın güvenliğini ve çıkarlarını koruyan; çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye mücadelesini vermek için toplumsal muhalefetin kalesi olan CHP'ye destek verilmesi gerekir.

Ekolojistlerden feministlere, anti-militaristlerden LGBTT'lere, faili meçhul mağdurlarından hayvan özgürlüğü savunucularına kadar herkes otoritenin meşruiyetini gezi direnişi ile demokratik düzeyde sarsan bir direnişle bu ülkede kendini gösterdi. Bu şans tüm dünyaya bir ses oldu. Türkiye tüm ezilenlere, tüm neo-iberal politikalara maruz kalan ülkelere, faşizmle mücadele edip özgürlüğünü arayanlara, demokratik bir sosyal hukuk devleti yaratmaya çalışanlara ışık olmuştur.

Tek kişinin otoritesinde işsiz sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Yine bu anlayışın hakim olduğu süreçte SGK anlaşmalı özel hastaneler muayenede yüzde 200 ek ücret alarak vatandaşın cebine el uzatmaya devam etti.  Açlık ve yoksulluk toplumun tüm kesimlerine yayıldı. Ekonomide fırsat eşitliği düşüncesi ortadan kalktı ve tek bir zümrenin zenginliği(iktidar ve yandaşları) önemsenir oldu.

Düşünce özgürlüğü; düşünceyi açıklama, anlatma ve örgütleme ile bir bütündür. Bu nedenle düşünceyi; söz, yazı, resim ya da başka yollarla açıklama ve yayma hakkı şiddet kullanımını teşvik etmediği sürece temel bir haktır. Bu doğrultuda kişinin özgür düşünme eyleminin yasal teminat altına alınması gerekirken,ülkemizde bu durum siyasal iktidarın otoriterlik anlayışıyla yok sayılmaktadır. Bunun en somut örneği hapsedilen gazetecilerle gözler önündedir. Çağdaş Gazeteciler Derneği listesine göre 154 gazeteci cezaevinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Basın özgürlüğü ayaklar altına alınmış ve yandaş medyanın varlığı ülkenin iletişim ve yayın ağına hâkim olmuştur. Farklı sesler susturulmuş ve özgürlükler kısıtlanmıştır.

Bu yönetim anlayışı ile ülkemiz eğitimde çağ atlamıştır(!) PISA testi sonuçlarına göre Türkiye 35 OECD ülkesi arasında sondan ikinci olmuştur. Ucuz istihdam stratejisi, güvencesizlik ve 4+4+4 sistemi çocuk işçiliğinin artmasındaki temel nedeni olmuştur. Bu iktidar çocukları okuldan uzaklaştırmış ve sermayenin kölesi durumuna getirmiştir.

AB normlarında iş sağlığı ve güvenliğini getiriyoruz diyen iktidar döneminde 2016'da en az 1924 işçi çalışırken hayatını kaybetmiştir. Mayıs 2010 'da Karadon'daki grizu patlamasında 30 işçi hayatını kaybedince Başbakan," Ölüm madencinin kaderi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de "Madende ölenler, güzel öldüler" demişti. İktidarın bakış açısı tüm bu örneklerle apaçık ortadadır."


Haberin linki:
http://www.egepostasi.com/haber/chp-li-eski-baskan-yardimcisindan-kilicdaroglu-na-destek-manifestosu/178939
 
 

Yerel Basın Ödülü, İskenderun'a
iskenderunses.net - 30 Nisan 2018
Fehmi Çalmuk, AK Parti'den milletvekili aday adayı
turktime.com - 30 Nisan 2018
İHSAN KAYA, ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI
gaziantepdogus.com - 30 Nisan 2018
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
gaziantepdogus.com, H.İbrahim Kurt - 29 Nisan 2018
Fikret Bila Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti
ukraynahaber.com - 28 Nisan 2018
Eylem Nazlıer ödülünü tutuklu muhabirimiz Havva'ya adadı
etha.com.tr - 28 Nisan 2018
Gazeteci Eylem Nazlıer ödülünü tutsak gazeteci Hava Cuştan’a adadı
jinnews2.com - 28 Nisan 2018
ÇGD Ödülleri Sahipleri Buldu
polatliayrinti.com - 28 Nisan 2018
ÇGD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
zafergazetesi.org - 28 Nisan 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Yılın Başarılı Gazetecileri 2017 Ödülleri sahiplerini buldu
haberlerankara.com - 27 Nisan 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği 2017 ödülleri sahiplerini buldu
yesilgazete.org - 27 Nisan 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri sahiplerini buldu
sonsoz.com.tr - 27 Nisan 2018
ÇGD Ödülleri Sahiplerini Buldu
haberankara.com - 27 Nisan 2018
Fikret Bila istifa mı etti?
gazete2023.com - 27 Nisan 2018
Fikret Bila Hürriyet'ten istifa etti
aydinlik.com.tr - 27 Nisan 2018
Fikret Bila Hürriyet'ten istifa etti
karar.com - 27 Nisan 2018
ÇGD Ödülleri Sahiplerini Buldu
cankaya.bel.tr - 27 Nisan 2018
‘Bedel ödeyen gazeteciler için’
habergunce.com - 27 Nisan 2018
Pelin Batu ve Renan Bilek ÇGD’nin konuğu oldu
kentgazetesi.com - 26 Nisan 2018
Pelin Batu: Sanat Hayatı Güzelleştiren Ve Zenginleştirendir
arti49.com - 26 Nisan 2018
Pelin Batu: Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir
haber16.com - 26 Nisan 2018
'Erken seçim kararının ardından Kılıçdaroğlu Büyükerşen ile görüştü'
aydinlik.com.tr - 21 Nisan 2018
Ahmet Telli: "Şiir hiçbir ideolojiye sığmaz"
bursa.com - 13 Nisan 2018
Konsey'e seçildi
kanal67.com.tr - 12 Nisan 2018
"Şiir hiçbir ideolojiye sığmaz"
moradergisi.com - 12 Nisan 2018
Konsey'e seçildi...
elmas67.com - 12 Nisan 2018
ALİ AYAROĞLU BASIN KONSEYİ YÖNETİMİNDE
haberhayat.net - 11 Nisan 2018
Ali Ayaroğlu, Basın Konseyi yönetiminde
pusulagazetesi.com.tr - 11 Nisan 2018
Ayaroğlu, Basın Konseyi’nde
halkinsesi.com.tr - 11 Nisan 2018
AYAROĞLU DA YÖNETİMDE
ereglionder.com.tr - 11 Nisan 2018
Hafıza-i Beşer
salom.com.tr, Dr. Elif Uluğ - 4 Nisan 2018
Antalya’dan tüm çeşitliliğiyle yükselen ses: BİZ
kaosgl.org, Özgür Özgül - 4 Nisan 2018
'Yaşananlar Boşuna Değil Perşembe Söyleşileri'
ekohaber.com.tr - 27 Mart 2018
3. Paylaşım Savaşı’nın oyununa gelmeyin, birleşin!
bursa.com - 25 Mart 2018
Medyaya baskıya karşı mücadele çağrısı
etha.com.tr - 23 Mart 2018
"Aydın Doğan sendikasızlaştırdı, Demirören gazetecisizleştirecek"
ozgurluk-dergisi.org - 23 Mart 2018
Yeni kurulan TR Haber'in sabah haberlerini deneyimli gazeteci Atilla Güner sunacak
akdeniztv.com.tr - 16 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Göçmen, Başkan Gürkan İle Bir Araya Geldi
battalgazi.bel.tr - 14 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a ziyaret
mynet.com - 13 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a Ziyaret
hedefhalk.com - 13 Mart 2018
GÖÇMEN, BAŞKAN GÜRKAN İLE BİR ARAYA GELDİ
mansetmalatya.com  - 13 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a ziyaret
malatyagundem.com  - 13 Mart 2018
Yazar Hasan Uysal'ı kaybettik
gercekedebiyat.com - 12 Mart 2018
Hasan Uysal kimdir? Basın duayeni hayatını kaybetti
haber61.net - 11 Mart 2018
Oğuz Türkmen’i kaybettik
istikbalgazetesi.com - 10 Mart 2018
Oğuz Türkmen’i kaybettik
eskisehir.net.tr - 10 Mart 2018
ÇGD ödülü İskenderun´a
iskenderunses.net - 9 Mart 2018
ÇGD, 2017’nin en iyi gazetecilerini belirledi
gazetelink.com - 9 Mart 2018
ÇGD: Cumhuriyet tutuklularını serbest bırakın
mezopotamyaajansi.org - 8 Mart 2018
Yaşar Seyman, BAKM’nin “Bizim için Hemen Eşitlik” etkinliğinde konuştu!
elbe-express.info, Ali Akdemir - 4 Mart 2018
Yaşar Kemal’siz 3 yıl
gazetekarinca.com - 28 Şubat 2018
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 40 YAŞINDA
sonnoktamalatya.com - 28 Şubat 2018
‘Barış’ demenin yasak olduğu bugünlerde Yaşar Kemal’i dinlemek…
mezopotamyaajansi.org, Berivan Altan - 28 Şubat 2018
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!
halkinsesi.com.tr - 26 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği 40 yaşında
medyayazar.com - 24 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği 40 yaşında
gercekmuhabir.com - 23 Şubat 2018
Öyle bir değişti ki Batman
batmancagdas.com, Barış Arslan - 23 Şubat 2018
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 40 YAŞINDA
gazetekritik.com - 23 Şubat 2018
Gazeteci Bünyamin Tokmak CHP'li oldu
mygazete.com - 17 Şubat 2018
Bu ne yaman çelişki Cavit Bey!
sehirmedya.com, Fethi Bağcı - 12 Şubat 2018
Termik deklarasyonu
esyenigun.com - 11 Şubat 2018
Barış Yarkadaş Kimdir - Erman Toroğlu'nu Neden Şikayet Etti
bolgegundem.com - 9 Şubat 2018
İsmail Beşikçi 'Perşembe Söyleşi'nin konuğu oldu
olay.com.tr - 9 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden ürkütücü medya raporu
jurnalci.com - 8 Şubat 2018
Sözcü Gazetesi'nde deprem: Hangi isimle yollar ayrıldı!
halkweb.com - 8 Şubat 2018
Borusan Klasik’te Cuma Günleri “Mavi Rapsodi” Başlıyor!
karnaval.com - 8 Şubat 2018
İnsanüstü değildi Atatürk
gazetedokuzeylul.com, Selahattin Güzel - 8 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Medya Raporları’nı açıkladı
dagmedya.net - 7 Şubat 2018
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MI...
marmarayerelhaber.com, Ural Ateşer - 7 Şubat 2018
ÇGD, Ekim-Aralık 2017 Medya Raporu’nu yayınladı: Basın yönelik ihlal ve saldırılar artıyor
siyasihaber3.org - 7 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden 12’nci medya raporu: Tutuklama, gözaltı, darp, tehdit, sansür, toplatma kararı
haberdar.com - 6 Şubat 2018
ÇGD’den 2017 medya raporu: Basına yönelik saldırılar artarak devam ediyor
pirha.net - 6 Şubat 2018
Ali Öztunç CHP Parti Meclisine Yeniden Seçildi
maraspusula.com - 5 Şubat 2018
CHP il eski başkan yardımcısından Kılıçdaroğlu'na destek manifestosu
egepostasi.com - 30 Ocak 2018
CHP'NİN SEVİLEN İSMİ ALİ ÖZTUNÇ, PARTİ MECLİSİNE YENİDEN ADAY
bakirkoygazetesi.com - 30 Ocak 2018
'Uğur Mumcu olsaydı Akyol'a sahip çıkar, köşesinde yazardı'
pusulagazetesi.com.tr - 26 Ocak 2018
Levent Gültekin: “Toplumun var olanı reddetmesi lazım”
bursa.com - 26 Ocak 2018
Uğur Mumcu Aydınlanma Toplantısında anılacak
tekirdagyenihaber.com - 24 Ocak 2018
“Yürekli bir gazeteciydi”
halkinsesi.com.tr - 24 Ocak 2018
‘Hz. Nuh cep telefonuyla konuştu’ diyen akademisyen: Bıraksalardı ispatlardım!
halktv.com.tr - 23 Ocak 2018
Büyükşehir sanat ödüllerini topladı
istikbalgazetesi.com - 23 Ocak 2018
Cinayetin arkasında paralel yapı var…
tempogazetesi.com - 21 Ocak 2018
UĞUR MUMCU 25. KEZ ANILDI
tepebasi.bel.tr - 21 Ocak 2018
Saadet Öğretmen'e Uğur Mumcu ödülü
egepostasi.com - 21 Ocak 2018
MUMCU’YU ÖZLEMLE ANIYORUZ
halkinsesi.com.tr - 21 Ocak 2018
Eskişehir'de Uğur Mumcu Anma Ödülleri Töreni
arti49.com - 21 Ocak 2018
ÇGD Uğur Mumcu ödüllerinin önemi
esyenigun.com, Deniz Çağlar Fırat - 20 Ocak 2018
Özkan'a ÇGD'den Uğur Mumcu ödülü
haberhurriyeti.com, Bahri Karataş - 20 Ocak 2018
Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini buldu
esgazete.com, Gökhan Koçal - 20 Ocak 2018
ÖDÜLLERİNİ ALACAKLAR
sonhaber.com.tr - 18 Ocak 2018
ÖRGÜT EMEKÇİSİ ALİ ÖZTUNÇ PARTİ MECLİSİNE YENİDEN ADAY
gelecekgundem.com - 18 Ocak 2018
Uğur Mumcu anılacak
esvizyon.com - 18 Ocak 2018
Malatya'ya Kalite Getirdi
vuslathaber.com, Yunus polat - 17 Ocak 2017
Hâlâ üç maymunu oynuyorlar
yeniakit.com.tr, Harun Sekmen - 16 Ocak 2018
Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’
yeniakit.com.tr, Harun Sekmen - 15 Ocak 2018
Hükümete OHAL çağrısı: Yargıyı özgür bırakın
dw.com/tr, Hilal Köylü - 15 Ocak 2018
10 Ekim Katliamı'nda ihmalleri ortaya çıkaran gazeteciler yargılanıyor
ilerihaber.org - 14 Ocak 2018
İYİ Parti ÇGD’yi ziyaret etti
esgazete.com - 11 Ocak 2017
Gün bizim günümüz
2eylul.com, Can Hacıoğlu - 11 Ocak 2017
BASIN ÖNE EĞİLMESİN
canakkalegundem.net, Tunahan Ünsal - 10 Ocak 2018
1 - 2 - 3 - 4 - 5
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2021   |   bilgi@cgd.org.tr