Medya Ahlâkı, Gazetecinin Kendi Ahlâkından İbarettir
 01 Ocak 1999, Cuma
birikimdergisi.com, Aydın Engin - 1 Ocak 1999

Medya Ahlâkı, Gazetecinin Kendi Ahlâkından İbarettir

Ya sıkı bir yazı olacak, ya sıkıcı bir yazı. Medya ahlâkından söz edilecek ama örneğin Korkmaz Yiğit’e değinilmeyecek; adı bile anılmayacak. Keza “Best of Çakıcı” muhabbetine dalıp kaset-bant öyküleri de aktarılmayacak. “Dolar bazında” maaş alıp ve dolar bazında çok yüksek maaş alıp, ayrıca getirdiği reklam paketlerinden yüzde alan gazeteciler filan da teşhir edilmeyecek. Hele medya ahlâkının en masum çiğnenme alanı “asparagasçılık”tan anekdotlar aktarılıp yazıyı kolay okunur ve keyifli kılmaya hiç kalkışılmayacak.

Medyanın ahlâki (etik) ilkelerinin, gazetecinin kişisel tercihlerinden bağımsız objektif ilkeler (Lütfen bu cümleciğe mim koyun. Yazının sonunda gene karşınıza çıkacak) olduğunu savunan görüş ekseninde yürünecek, bir medya ahlâkının mümkün olup olmadığı bu eksen üstünde tartışılacak.

O yüzden ya sıkı ya da sıkıcı bir yazı olacak.

Buyrun.


Dünyada medya ahlâk ilkelerini tartışan, düzenleyen, sıralayan, zenginleştiren, ayrıntılayan dev bir literatür var. Türkçe de bu konuda hiç yoksul sayılmaz. Doğrudan medya ahlâkını konu edinmiş yedi-sekiz kitap ya da derleme var. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ve Basın Konseyi’nin yayımladığı kitap ve broşürlerde medya ahlâk ilkelerine de yer veriliyor. TGC’nin, Basın Konseyi’nin, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) hemen her yayınında, hemen her raporunda medya ahlâkına değinilmekte. Gazetecilik eğitimi veren yüksekokul ve üniversitelerde medya ahlâkı dersi var ve çoğunda bu, zorunlu bir ders. Kimilerinin “medya ahlâk ilkeleri”, kimilerinin “basın meslek ilkeleri” adıyla andıkları bu kurallar ve öğütler ve dilekler dizisi aslında topu topu sekiz-dokuz maddeye indirgenebilir. Çoğu, son dönemlerde, en azından aydınlar arasında yoğunlaşan medya tartışmaları sırasında sık sık anıldı. Yani büyük ölçüde biliniyorlar:

“Gazetecinin nesnel (objektif) olma zorunluğu”, “Özel yaşamın dokunulmazlığı”, “Kamu çıkarının önceliği”, “Gazetecinin, mesleğin olanaklarını özel çıkarlar için kullanmama zorunluğu”, “Haber kaynağının gizliliğinin korunması”, “Şiddet ve zorbalığın özendirilmemesi”, “Kişi ve kurumları küçük düşürme amaçlı haberlerden kaçınılması”, “Haberde tarafların tümünün görüşlerinin yansıtılmasına özen gösterilmesi” falan filan.

Bir üst paragrafın “falan filan”la bitmesi bir küçümsemeyi, bir önemsizleştirmeyi amaçlamıyor. Ama gerçek yaşamda karşılığını bulamayan bir kurallar dizisi oldukları imâsını içeriyor. Tıpkı kutsal kitaplar gibi: “Öldürmeyeceksin! Çalmayacaksın! Yalan söylemeyeceksin!” falan filan...


Niçin ahlâklı bir medya istenir? Ya da ahlâklı bir medya ne işe yarar?

Yanıtı gene medya ahlâkı üstüne yazılmış kitaplarda arayalım: “Medya güçlü bir ahlâki (etik) temel üstünde yükseliyorsa, kamuoyu oluşturmak gibi ‘kuşkulu’ bir hedefe değil, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkıda bulunmaya yönelir.”[1]

Bu alıntıda kullanılan “katkı” teriminin altı birkaç kez çizilse yeridir. ’80’li yılların sonuna doğru yarı iletkenlerde ve bilgisayarlarda yaşanan teknolojik sıçramalar (yoksa devrim mi demeliydi?) kitle iletişiminin salt yaygınlığını, olanaklarını değil, işlevini, bir başka deyişle özünü değiştirdi. Kamuoyunun özgürce oluşması ödevini umursayan yok. Kamuoyu oluşturma hedefi, medyanın aslî işlevine dönüştü.

Körfez Savaşı sırasında medyanın sanal bir gerçeklik yaratarak, kirli ve kanlı bir savaşı temiz ve neredeyse kansız gösterdiği çok söylendi. Medya ahlâkı üstüne tartışmalar ağırlıklı olarak bu noktada yoğunlaştırıldı. Bilgisayarlardaki masum “atari” oyunlarını andıran savaş görüntüleriyle CNN ve eşdeğeri uluslararası kitle iletişim araçlarının, izleyicinin doğru haber alma hakkını, gerçeği bilme hakkını çiğnediği söylendi durdu.

Özellikle Batı Avrupa’da (ve tabiî gene medyada) önce Saddam’ın giderayak ateşe verdiği Kuveyt petrol kıyılarından denize yayılan petrole bulanmış karabatak kuşunun görüntüleri ardarda, sürekli tekrarlanarak gösterildi.[2] Ardından (tabiî gene medyada) bu görüntünün, aslında ’80’li yılların ortalarında Kuzey Fransa’da, Normandie kıyılarında karaya oturan Panama bandıralı bir petrol tankerinin yol açtığı çevre felaketi sırasında çekildiği günışığına çıkarılıverdi. Kendini eleştiren medya, böylece savaş sırasında medya ahlâkının, ahlâksızca çiğnenişi üstüne güçlü bir kanıt sunmuş ve kendi ahlâkını, kötü gazetecileri teşhir ederek korumuş oldu.

Ama birkaç marjinal ve radikal yayın dışında, medyanın, Körfez Savaşı’nın hazırlanışı sırasındaki uğursuz işlevi üstünde durulmadı. Savaşı bir anlamda medyanın hazırladığı, dünya kamuoyuna bu savaşın kaçınılmaz, zorunlu ve demokrasiler için gerekli olduğunu, medyanın kabul ettirdiği hemen hiç yazılıp çizilmedi. Savaş öncesi hazırlıklar ve bizatihi savaşın hazırlığı, medya tarafından “habercilik” kılıfına sarılarak pek güzel yutturulmuştu. Ortada çiğnenen bir medya ahlâkı filan yoktu, sadece habercilik yapılmıştı ve dolayısıyla teşhir filan da gerekmiyordu. Ah, bir de bazı “kötü” medya kanalları savaşı da medya ahlâkına uygun yansıtmasalardı hiç sorun olmayacaktı.

Medya ahlâkını ilkeler, bu ilkelerin uygulanabilirliği, bu ilkelerin çiğnenmesine karşı olası yaptırımlar, bu yaptırımların caydırıcı gücü bağlamında tartışmanın pek fazla bir anlamı yok. Hattâ daha köktenci bir yaklaşımla, tartışmayı “Gazeteciden bağımsız, objektif ölçütler üstünde yükselmiş bir medya ahlâkı mümkün müdür” sorusuna yanıt arayan bir eksene çekmek daha doğru.

Çok söylendi, ahlâk ilkelerine uyan bir medyanın, hele günümüzde ulaştığı güç ve yaygınlıkla, toplumun saydamlaşmasını sağlayacağı, ülke yönetimine ilişkin alınmış ve alınacak kararları yurttaşlara hemen ve doğru ileterek sağladığı bilgilenme (information) sayesinde, demokrasilerin dört yılda bir sandık başına gitmeye indirgenmesinden doğan sakıncaların aşılmasına yol açacağı varsayıldı. Medya, demokrasinin güvencesi, ete kemiğe büründürücüsü, katılımın kitleselleşmesinin manivelası olarak nitelendi.

Bu tanımlama kendiliğinden “bağımsız bir medya” kavramını çağırıyor. Bu bağlamda bağımsızlık, medyanın yukarıda varsayılan işlevlerinin “olmazsa olmaz” koşulu.

Şimdi, Türkiye medyasına bu açıdan bakalım.


Bu yazı yazıldığı sırada günlük gazetelerin tirajlarına ilişkin en taze veri 30 Kasım-6 Aralık dönemini kapsıyordu. Buna göre ülke çapında dağıtımı yapılan 28 günlük gazete var. Günlük (ortalama) net satışları toplamı 3.891.282.

Türkiye’nin iki medya tekelinden Doğan Grubu’nun (Hürriyet, Milliyet, Radikal vb.) günlük gazeteleri bu toplam net satışın 1.720.174’ünü elinde tutuyor. Yani Türkiye’de günlük gazetelerin net satışlarının yüzde 44’ü Doğan Grubu’na ait. Bilgin Grubu’nun günlük gazeteleri ise (Sabah, Takvim, Gözcü vb.) 929.064 satıyor. Toplam günlük gazete satışının yüzde 24’ü. Yani iki grup, Doğan ve Bilgin grupları, Türkiye’de yayımlanan ve Türkiye çapında dağıtılıp satılan gazetelerin yüzde 68’ini ellerinde tutuyorlar. Bu iki gruptan sonra gelen İhlas Grubu’nun (Türkiye gazetesi) payı sadece yüzde 10, Akşam grubununsa (Akşam, Güneş, Bulvar vb.) yüzde 7.8.

Yukarıdaki tatsız sayısal verileri başka türlü okuyalım. Toplam tiraj yerine “Türkiye’de Kasım 98 sonunda 3.891.282 gazete okuyucusu var” diyelim. Kapsamlı ve güvenilir bir araştırmanın[3] sonuçlarına göre Türkiye’de bir gazete, ortalama 3.1 kişi tarafından okunuyor. Yani günde 12.062.974 kişi (en az) bir günlük gazete okuyor.

Bir ara özet: Türkiye’de 12 milyon gazete okuyucusunun yüzde 68’inin, yani 8 milyon 160 kişinin Anayasal güvence altındaki “haber alma hakkı” iki büyük medya tekeli tarafından karşılanıyor.

Bu iki grup, yazılı medya dalındaki tartışılmaz tekellerin görsel medyada (TV) hemen hemen aynen koruyorlar. AGB ölçümlerine[4] göre yıllık ortalamada, Kanal D, ATV, Prima, Bravo, EKO TV kanalları, toplam televizyon seyircisinin yüzde 62’si tarafından izleniyor.

İşitsel medyada (radyolar) bir tekelleşmeden söz etmek veri eksikliğinden dolayı kolay değil. Ama bu iki gruba ait Hür FM, Radyo Sport, Kiss FM, Şık FM, Radyo Forex, Radyo D gibi istasyonların network bağlantıları ile Türkiye çapında yayın yapabildiklerini, işitsel medyadaki reklam pastasının çok önemli bir bölümüne el koyduklarını not edip geçelim.

Medya ahlâkı tartışmasında yukarıda sıralanan medya tekelleşmesi, fotoğrafın önemli bir bölümü, ama sadece bir bölümü. Tartışmanın ete kemiğe bürünmesi için Doğan ve Bilgin gruplarının salt medya dünyasındaki değil, ekonominin öteki sektörlerindeki yerlerine de bakmak gerek.

Her iki grup, finans sermayesinde, Alternatif Bank, Dış Bank, Finans Bank’la yer alıyorlar. Keza menkul değerler alım satımında etkinlik gösteren kuruluşlarıyla borsada da ağırlık taşıyorlar.

Her iki grubun pazarlama sektöründe Hürpa, Milpa, Sabah Pazarlama gibi dev kuruluşları var. Medya desteği ve gazete bayilerine yaslanan çok yaygın ağı ile Jetpa gibi aynı kulvarda koşan kuruluşları kolayca solluyorlar.

Her iki grup çok kârlı ve önemli bir sektörde, elektrik dağıtımında yer alıyorlar. Doğan Grubu’nun Trakya Elektrik Dağıtımı’nı, Bilgin Grubu’nun ise Güney Marmara’nın elektrik dağıtımını üstlenmek üzere olduğu biliniyor.

Bu tabloya, her iki grubun teşvik kredilerine ve kamudan sağladıkları reklam gelirlerine değinerek noktalayalım. 1995 yılında, Doğan Grubu, devletten toplam 76.912.000 dolar teşvik kredisi aldı. Kamu reklamlarından ise 6.701.000 dolarlık bölüm bu gruba akıtıldı. Sabah grubunun payına ise biraz(cık) daha fazla. 77.105.000 dolarlık teşvik kredisi, 6.251.000 dolar da kamu reklamı düştü.

Teşvik kredisi, biliniyor, devletçe verilen, (çok) düşük faizli, (çok) uzun vadeli bir kredi. Yatırım amacıyla veriliyor. Ama verilen kredinin gerçekten yatırıma gidip gitmediği pek sıkı denetlenmiyor. Dahası bir önceki teşvikin bir sonraki yıl açılan yeni bir teşvik kredisi ile ödenmesi ve bu saadet zincirinin böylece sürüp gitmesi, medya dünyasında herkesin bildiği bir sır.

Şimdi “Gazeteciden bağımsız objektif ölçütler üstünde yükselmiş bir medya ahlâkı mümkün müdür” sorusunu, bu tablo ışığında, “Bu koşullarda ahlâklı bir medya ya da bir medya ahlâkı mümkün müdür”e dönüştürerek bir kez daha soralım.

Mümkün müdür?

Devletle bu denli içiçe geçmiş, siyaset dünyası ile doğası gereği bu kadar yoğun bağlantılar kurmuş, iş dünyası ile ilişkisi reklamveren-reklamyayan bağının çok (ama çok) ötesine taşmış bir medyada, ahlâkın içeriği değil, olup olamayacağı tartışılsa gerek. Hattâ galiba tartışılacak bir yan da kalmamış.

Medya ahlâkının çiğnenmesine yol açan elbette bir sürü etken var. Yasaların, egemen kültürün medya kurumları ve gazeteciler üstündeki baskıları, ekonomik baskılar, cangüvenliği kaygısından kaynaklanan “el titremeleri”, okur ve izleyicilerden gelen baskılar (“N’apalım okur böyle istiyor, seyirci bunlardan hoşlanıyor...”), işletme çıkarları denen zorlamalar, yayının ideolojik çizgisi ile gerçek arasında sık sık patlak veren çelişkiler hep birer etken.

Keza insan etkeni var. Umur Talu’nun altını pek güzel çizdiği insan etkeni: “...okullarıyla, fikirleriyle, eğitimleriyle, sınıflarıyla, alışkanlıklarıyla, cehaletleriyle, çıkarlarıyla, korkularıyla, umutlarıyla, beklentileriyle, ideolojileriyle, bordrolarıyla, vicdanlarıyla, ihanetleriyle, saygılarıyla, kaygılarıyla, tercihleriyle, bilinçleriyle, bilinçsizlikleriyle, hatalarıyla, cevaplarıyla, derinlikleriyle, yüzeysellikleriyle, bayağılıklarıyla, dirençleriyle, teslimiyetleriyle, mükemmelliyetçilikleriyle, zaaflarıyla, iradeleriyle, önyargılarıyla, inançlarıyla, zevkleriyle, zevksizlikleriyle, hayat tarzlarıyla, ihtiraslarıyla, dostlarıyla, düşmanlıklarıyla, enerjileriyle, yılgınlıklarıyla, öfkeleriyle, boynu eğiklikleriyle, zekâlarıyla, yetenekleriyle, avanaklıklarıyla...”[5] insanlar var.

Ama ahlâklı bir medyayı şu ya da bu ölçüde belirleyen bu etkenlerin tümü de ancak bir medya ahlâkının mümkün olduğu iklimlerde etkili olabilirler. Türkiye medyasında, yatay ve dikey tekelleşmenin ulaştığı boyutlarda, objektif bir medya ahlâk ilkelerinden söz edebilmek için ya aşırı saf olmak gerekiyor ya da yalancı.


Bu satırların yazarı Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde medya ahlâkı dersleri veriyor. İlk derse, birkaç yıl sonra medya ordusuna katılacak gencecik delikanlı ve kızlara, “Son gün söyleyeceğimi ilk günden söylemek kararındayım” diyerek başladı. Bu yazıda savunmaya çalıştığı yargıyı yineledi: “Bugünkü koşullarda objektif, gazetecinin kişisel tercih ve yönelimlerinden bağımsız bir medya ahlâkı mümkün değildir” dedi ve sözünü “Medya ahlâkı, gazetecinin kendi ahlâkından ibarettir” diye noktaladı.

Bu sözü son derste de yineleyecek:

Medya ahlâkı, gazetecinin kendi ahlâkından ibarettir!..

[1] Ethik in den Madien. Alman Gazeteciler Birliği (DJU) yayını. 1977.

[2] Alman Medya Sendikası’nın (Medien Gewerkschaft) dergisine göre topu topu 21 saniye süren bu “ünlü” görüntü, Kuzey ve Güney Amerika, Batı Avrupa ve Avustralya televizyonlarında toplam 142 saat gösterildi.

[3] PİAR Yazılı Reklam Mecraları araştırması. 1997.

[4] AGB 1998 İlk Yarıyıl Ölçümleri Sonuç Dökümü.

[5] Umur Talu, Cogito, Güz 98 sayısı.http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5322/medya-ahlaki-gazetecinin-kendi-ahlakindan-ibarettir
 
 

Ünal Ersözlü’den “Dört Gün Buda Üç Gün Zorba”
edebiyathaber.net - 21 Aralık 2017
ÇGD: Saniyelik tweete 3 yıl hapis verenlere, “ömür boyu basın özgürlüğü düşmanı ödülü” verilmelidir
habergunce.com - 22 Kasım 2017
ÇGD: "Basın özgürlüğü yolunda mücadele etmekte kararlıyız"
cayyolu.com.tr - 22 Kasım 2017
Gazeteci Oğuz Güven'e verilen ceza Meclis'te
gazeteduvar.com.tr - 22 Kasım 2017
“Zonguldak’a gel Acılık’ta evler boş. Baya iş yaparsın”!..
kariyermedya.net, Batuhan Karamalak - 22 Kasım 2017
Bir çok ünlü ismin yer aldığı ekip Yirmi4.com Haber sitesini yayına verdiler
ulusalpost.com - 21 Kasım 2017
Yirmi4.com Yayına Başlıyor: "Gerçeğin Peşinde Sadece Gazetecilik"
gercekmuhabir.com - 21 Kasım 2017
HALK ARENASINA VETO!
halkinsesi.com.tr - 19 Kasım 2017
ÇGD bir ilke daha imza atıyor
adaletgazete.com - 14 Kasım 2017
Cesur bir kitap: “IŞİD ve Türkiye”
edebiyathaber.net - 5 Kasım 2017
Zonguldak ÇGD bir ilke daha imza atıyor...
halkinsesi.com.tr - 14 Kasım 2017
Ekim ayında da basına dava, tutuklama ve gözaltı
demokrasi44.com - 2 Kasım 2017
Ahmet Şık Kimdir
sondakika.com.tc - 2 Kasım 2017
Çağdaş Gazeteciler Derneği: Muhabirden muhbir yaratamazsınız
foksmedya.com - 1 Kasım 2017
ÇGD; Muhabirden MUHBİR yaratamazsınız!
gercekmuhabir.com - 1 Kasım 2017
Yerel medya her geçen gün daha da önem kazanıyor
akdenizgercek.com.tr - 30 Ekim 2017
Av. Mehmet Horuş, Bodrum Belediyesi Bu Yıkımı, Yapmıyor” dedi
bodrumhaber.com - 30 Ekim 2017
Yalıkavak Geriş’deki RES’ler için Yıkım Kararı Çıktı
bodrumcity.com, Gülay Ece Harmandaoğlu - 30 Ekim 2017
RES’TE SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ
bodrumtime.net - 30 Ekim 2017
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna Yoğun İlgi
habermalatya44.com - 30 Ekim 2017
BODRUM BELEDİYESİ’NİN YIKIM İŞLEMİNİ YAPMASINI BEKLİYORUZ…
arenabodrumhaber.com - 29 Ekim 2017
RESLER İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
bodrumolay.com - 28 Ekim 2017
GERİŞ'TEKİ RES PROJESİ İÇİN 'YIKIM' KARARI ÇIKTI
bodrumageldik.com - 28 Ekim 2017
RES'LERDE OKLAR BODRUM BELEDİYESİNE DÖNÜYOR!
kenttv.net - 28 Ekim 2017
Gazeteciler, Kadıköy'de Yürüdü
marmaracagdas.com - 28 Ekim 2017
Tuba Ünsal aldatıldı mı, Mirgün Cabas kimdir?
a24.com.tr - 27 Ekim 2017
13 gazetecinin yargılandığı Özgür Gündem davası ertelendi
nethaberajansi.com - 27 Ekim 2017
13 Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmeni’nin davası 15 Mart’a ertelendi
alevinet.com - 27 Ekim 2017
Çatalağzı halkı FOX TV'de... Başkan Akgün de konuk olacak...
elmas67.com - 26 Ekim 2017
13 gazetecinin yargılandığı Özgür Gündem davası ertelendi
etha.com.tr - 26 Ekim 2017
FOX Santralleri mercek altına aldı
halkinsesi.com.tr - 25 Ekim 2017
Hüsniye Karakoyun’a “Yılın Kadın Gazetecisi” Ödülü
tunceliemek.com.tr - 24 Ekim 2017
Çağdaş Gazeteciler Derneği üç aylık medya raporunu yayınladı
beykozgercegi.com - 23 Ekim 2017
Çağdaş Gazeteciler Derneği üç aylık medya raporunu yayınladı
dagmedya.net - 23 Ekim 2017
GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR
sonnoktamalatya.com - 23 Ekim 2017
ÇGD: Gazetecilere yönelik baskılar bumerang gibidir, döner sizi vurur!
kibrisgercegi.com - 21 Ekim 2017
Gazetecilere yönelik baskılar bumerang gibidir, döner sizi vurur!
omedyam.com - 21 Ekim 2017
ÇGD: Bu baskılar döner sizi vurur
alevinet.com - 20 Ekim 2017
Şair-Gazeteci Atilla Aşut'un 60. meslek yılı
sanattanyansimalar.com - 18 Ekim 2017
Ece Temelkuran'dan Türkiye'ye çirkin yakıştırma!
superhaber.tv - 18 Ekim 2017
“EKMEKLE OYNAMAK İNSANLIK SUÇUDUR…”
sanalbasin.com - 18 Ekim 2017
Attila Aşut’un basında 60 yılı
gazetedokuzeylul.com, Oğuz Tümbaş - 18 Ekim 2017
Ustanın 60’ıncı yılı böyle kutlandı
yedi24.net - 18 Ekim 2017
Çağdaş Gazeteciler Derneği Basın açıklaması yaptı
susmagazetesi.com - 18 Ekim 2017
EĞİTİME VE YEREL YÖNETİMLERE İŞKUR DESTEĞİ
gaziantepdogus.com - 16 Ekim 2017
Turkuvaz Medya Grubu'ndan yasak: Cumhuriyet ve Sözcü satılmıyor
habergunce.com - 15 Ekim 2017
Çay TV ortağı Külünkoğlu’na FETÖ Suç Duyurusu
53habermerkezi.net - 13 Ekim 2017
Çay TV sahibi Külünkoğlu hakkında FETÖ'dan suç duyurusu
rizenabiz.com - 13 Ekim 2017
Medya ve gelecek
degisimmedya.com - 12 Ekim 2017
“Medya ve Geleceğe Bakış” Paneli yapıldı…
halkinsesi.com.tr - 12 Ekim 2017
Adalet Nöbetini temizlikle engellemek...
artigercek.com - 12 Ekim 2017
"Medya ve Geleceğe Bakış"
elmas67.com, Tuğçe Atalar - 12 Ekim 2017
İki Ağaç İçin Belgeseli 12 Ekim'de Antalya Kültür Sanat'ta
turizmhaberleri.com - 11 Ekim 2017
Katliamda yaşamını yitirenler anıldı: ‘Ankara Garı hiç bu kadar ağlamamıştı’
gazetekarinca.com - 10 Ekim 2017
Ankara katliamında yaşamını yitirenler Ankara'da anıldı
etha.com.tr - 10 Ekim 2017
Gazeteci yazar Attila Aşut'un 60 yılı
viratrabzon.com - 9 Ekim 2017
MEDYA'NIN SORUNLARI ZONGULDAK'TA MASAYA YATIRILIYOR
safakgazete.com - 6 Ekim 2017
Medya ve Geleceğe Bakış
halkinsesi.com.tr - 11 Ekim 2017
Medyanın sorunları Zonguldak’ta masaya yatırılıyor
pusulagazetesi.com.tr - 5 Ekim 2017
Türkiye’nin önemli isimleri Zonguldak’a geliyor
tempogazetesi.com - 5 Ekim 2017
Gazeteciler bilgilendi
afyonkarahisar.com.tr - 2 Ekim 2017
“Bize eleştiri alanı bırakın”
istikbalgazetesi.com - 1 Ekim 2017
Barış Selçuk Ödülleri sahiplerini buldu
haberhurriyeti.com - 27 Eylül 2017
Barış Selçuk'tan Anlamlı Mesaj
kanalben.com - 27 Eylül 2017
Yaşar Kemal’in Mektubundan Basın Özgürlüğüne Dair: Basın Yaratıcılıktır, Dirençtir
listelist.com, Semih Öztürk - 26 Eylül 2017
TKP'nin 97'nci mücadele yılı etkinlikleri Bursa'da: Bu düzen değişecek!
yonhaber.com - 16 Eylül 2017
Vali Kaban, Bazı Basın Kuruluşları ve Muhtar Derneklerini Ziyaret Etti
malatyasonhavadis.com - 13 Eylül 2017
VALİ KABAN'DAN ZİYARETLER
gunestv.com - 13 Eylül 2017
BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI SONUÇLANDI
aliagaekspres.com.tr - 9 Eylül 2017
Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda Dha'ya İki Ödül
arti49.com - 8 Eylül 2017
Gazeteciler için “özgürlük” çağrısı
medyaege.com.tr - 8 Eylül 2017
İHA’ya birincilik ödülü
egehaber.com - 8 Eylül 2017
Tutuklu gazeteciler için çağrı, ’11 Eylül milat olsun’
gazetedokuzeylul.com - 8 Eylül 2017
İHA’ya bir ödül daha
karar.com - 8 Eylül 2017
İhaya Birincilik Ödülü
kayserimalumat.net - 8 Eylül 2017
İHA’ya birincilik ödülü
bolgegundem.com - 8 Eylül 2017
İHA’ya birincilik ödülü
manisadasonnokta.com - 8 Eylül 2017
İHA’ya birincilik ödülü
marmarahaber.net - 8 Eylül 2017
İzmir'de İHA'ya birincilik ödülü
haberiniz.com.tr - 8 Eylül 2017
“Tutuklu gazeteciler ve duruşmalar” konulu basın açıklamasına davet
igc.org.tr - 7 Eylül 2017
Medyanın “adalet” arayışı kurultayda ses buldu
igc.org.tr - 29 Ağustos 2017
15 Temmuz gazeteciliği
medyagunlugu.com - 29 Ağustos 2017
EMEKTAR, ZAFER BAYRAMI’NI KUTLADI
gaziantepdogus.com - 29 Ağustos 2017
Kurultay'da Son Gün 'Medya ve Tarafsızlık' Konuşuldu
kamupersoneli.net - 29 Ağustos 2017
BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN NİKSAR'DAKİ SALDIRIYA ORTAK TEPKİ
tokathaber.com.tr - 25 Ağustos 2017
İnternet Sitesi Editörü Yurt Dışı Yasağı İle Tahliye Edildi
turkiye-ajans.com - 20 Ağustos 2017
Cezaevindeki gazeteci sayısı 151
medyayazar.com - 16 Ağustos 2017
Berhan Soner'in tutuklanmasına ÇGD Bursa'dan tepki
haberinadresi.com - 14 Ağustos 2017
Gazeteciler 2017’de özgür olsun!
halkinnabzi.com.tr, İshak Karakaş - 14 Ağustos 2017
Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Berhan Soner terör propagandasından tutuklandı
star.com.tr - 11 Ağustos 2017
Nilüfer Belediyesi basın çalışanı 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklandı
siyasihaber3.org - 11 Ağustos 2017
Bursa'da Terör Operasyonu
konyaninsesi.com.tr - 11 Ağustos 2017
Bursa'da terör operasyonu
alaturka.us - 11 Ağustos 2017
Nilüfer Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Soner tutuklandı
habertirebolu.com - 11 Ağustos 2017
ÇGD'den dayanışma çağrısı
sanalbasin.com - 10 Ağustos 2017
Saygı Öztürk Altınkum'da okurlarıyla buluştu
mavididim.com.tr - 10 Ağustos 2017
ÇGD'den dayanışma çağrısı
antalyasonhaber.com - 10 Ağustos 2017
ÇGD'den dayanışma çağrısı
gunhaber.com.tr - 10 Ağustos 2017
Over 900 press cards canceled, 151 journalists jailed in post-coup Turkey: ÇGD
turkeypurge.com - 6 Ağustos 2017
‘Toplumu tehlikeye atan hareketler ifşa edilmişse bu devlet sırrı olmaktan çıkar’
dihaber.org - 5 Ağustos 2017
<<< <
1 - 2 - 3 - 4 - 5
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2020   |   bilgi@cgd.org.tr