Medya Ahlâkı, Gazetecinin Kendi Ahlâkından İbarettir
 01 Ocak 1999, Cuma
birikimdergisi.com, Aydın Engin - 1 Ocak 1999

Medya Ahlâkı, Gazetecinin Kendi Ahlâkından İbarettir

Ya sıkı bir yazı olacak, ya sıkıcı bir yazı. Medya ahlâkından söz edilecek ama örneğin Korkmaz Yiğit’e değinilmeyecek; adı bile anılmayacak. Keza “Best of Çakıcı” muhabbetine dalıp kaset-bant öyküleri de aktarılmayacak. “Dolar bazında” maaş alıp ve dolar bazında çok yüksek maaş alıp, ayrıca getirdiği reklam paketlerinden yüzde alan gazeteciler filan da teşhir edilmeyecek. Hele medya ahlâkının en masum çiğnenme alanı “asparagasçılık”tan anekdotlar aktarılıp yazıyı kolay okunur ve keyifli kılmaya hiç kalkışılmayacak.

Medyanın ahlâki (etik) ilkelerinin, gazetecinin kişisel tercihlerinden bağımsız objektif ilkeler (Lütfen bu cümleciğe mim koyun. Yazının sonunda gene karşınıza çıkacak) olduğunu savunan görüş ekseninde yürünecek, bir medya ahlâkının mümkün olup olmadığı bu eksen üstünde tartışılacak.

O yüzden ya sıkı ya da sıkıcı bir yazı olacak.

Buyrun.


Dünyada medya ahlâk ilkelerini tartışan, düzenleyen, sıralayan, zenginleştiren, ayrıntılayan dev bir literatür var. Türkçe de bu konuda hiç yoksul sayılmaz. Doğrudan medya ahlâkını konu edinmiş yedi-sekiz kitap ya da derleme var. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ve Basın Konseyi’nin yayımladığı kitap ve broşürlerde medya ahlâk ilkelerine de yer veriliyor. TGC’nin, Basın Konseyi’nin, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) hemen her yayınında, hemen her raporunda medya ahlâkına değinilmekte. Gazetecilik eğitimi veren yüksekokul ve üniversitelerde medya ahlâkı dersi var ve çoğunda bu, zorunlu bir ders. Kimilerinin “medya ahlâk ilkeleri”, kimilerinin “basın meslek ilkeleri” adıyla andıkları bu kurallar ve öğütler ve dilekler dizisi aslında topu topu sekiz-dokuz maddeye indirgenebilir. Çoğu, son dönemlerde, en azından aydınlar arasında yoğunlaşan medya tartışmaları sırasında sık sık anıldı. Yani büyük ölçüde biliniyorlar:

“Gazetecinin nesnel (objektif) olma zorunluğu”, “Özel yaşamın dokunulmazlığı”, “Kamu çıkarının önceliği”, “Gazetecinin, mesleğin olanaklarını özel çıkarlar için kullanmama zorunluğu”, “Haber kaynağının gizliliğinin korunması”, “Şiddet ve zorbalığın özendirilmemesi”, “Kişi ve kurumları küçük düşürme amaçlı haberlerden kaçınılması”, “Haberde tarafların tümünün görüşlerinin yansıtılmasına özen gösterilmesi” falan filan.

Bir üst paragrafın “falan filan”la bitmesi bir küçümsemeyi, bir önemsizleştirmeyi amaçlamıyor. Ama gerçek yaşamda karşılığını bulamayan bir kurallar dizisi oldukları imâsını içeriyor. Tıpkı kutsal kitaplar gibi: “Öldürmeyeceksin! Çalmayacaksın! Yalan söylemeyeceksin!” falan filan...


Niçin ahlâklı bir medya istenir? Ya da ahlâklı bir medya ne işe yarar?

Yanıtı gene medya ahlâkı üstüne yazılmış kitaplarda arayalım: “Medya güçlü bir ahlâki (etik) temel üstünde yükseliyorsa, kamuoyu oluşturmak gibi ‘kuşkulu’ bir hedefe değil, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkıda bulunmaya yönelir.”[1]

Bu alıntıda kullanılan “katkı” teriminin altı birkaç kez çizilse yeridir. ’80’li yılların sonuna doğru yarı iletkenlerde ve bilgisayarlarda yaşanan teknolojik sıçramalar (yoksa devrim mi demeliydi?) kitle iletişiminin salt yaygınlığını, olanaklarını değil, işlevini, bir başka deyişle özünü değiştirdi. Kamuoyunun özgürce oluşması ödevini umursayan yok. Kamuoyu oluşturma hedefi, medyanın aslî işlevine dönüştü.

Körfez Savaşı sırasında medyanın sanal bir gerçeklik yaratarak, kirli ve kanlı bir savaşı temiz ve neredeyse kansız gösterdiği çok söylendi. Medya ahlâkı üstüne tartışmalar ağırlıklı olarak bu noktada yoğunlaştırıldı. Bilgisayarlardaki masum “atari” oyunlarını andıran savaş görüntüleriyle CNN ve eşdeğeri uluslararası kitle iletişim araçlarının, izleyicinin doğru haber alma hakkını, gerçeği bilme hakkını çiğnediği söylendi durdu.

Özellikle Batı Avrupa’da (ve tabiî gene medyada) önce Saddam’ın giderayak ateşe verdiği Kuveyt petrol kıyılarından denize yayılan petrole bulanmış karabatak kuşunun görüntüleri ardarda, sürekli tekrarlanarak gösterildi.[2] Ardından (tabiî gene medyada) bu görüntünün, aslında ’80’li yılların ortalarında Kuzey Fransa’da, Normandie kıyılarında karaya oturan Panama bandıralı bir petrol tankerinin yol açtığı çevre felaketi sırasında çekildiği günışığına çıkarılıverdi. Kendini eleştiren medya, böylece savaş sırasında medya ahlâkının, ahlâksızca çiğnenişi üstüne güçlü bir kanıt sunmuş ve kendi ahlâkını, kötü gazetecileri teşhir ederek korumuş oldu.

Ama birkaç marjinal ve radikal yayın dışında, medyanın, Körfez Savaşı’nın hazırlanışı sırasındaki uğursuz işlevi üstünde durulmadı. Savaşı bir anlamda medyanın hazırladığı, dünya kamuoyuna bu savaşın kaçınılmaz, zorunlu ve demokrasiler için gerekli olduğunu, medyanın kabul ettirdiği hemen hiç yazılıp çizilmedi. Savaş öncesi hazırlıklar ve bizatihi savaşın hazırlığı, medya tarafından “habercilik” kılıfına sarılarak pek güzel yutturulmuştu. Ortada çiğnenen bir medya ahlâkı filan yoktu, sadece habercilik yapılmıştı ve dolayısıyla teşhir filan da gerekmiyordu. Ah, bir de bazı “kötü” medya kanalları savaşı da medya ahlâkına uygun yansıtmasalardı hiç sorun olmayacaktı.

Medya ahlâkını ilkeler, bu ilkelerin uygulanabilirliği, bu ilkelerin çiğnenmesine karşı olası yaptırımlar, bu yaptırımların caydırıcı gücü bağlamında tartışmanın pek fazla bir anlamı yok. Hattâ daha köktenci bir yaklaşımla, tartışmayı “Gazeteciden bağımsız, objektif ölçütler üstünde yükselmiş bir medya ahlâkı mümkün müdür” sorusuna yanıt arayan bir eksene çekmek daha doğru.

Çok söylendi, ahlâk ilkelerine uyan bir medyanın, hele günümüzde ulaştığı güç ve yaygınlıkla, toplumun saydamlaşmasını sağlayacağı, ülke yönetimine ilişkin alınmış ve alınacak kararları yurttaşlara hemen ve doğru ileterek sağladığı bilgilenme (information) sayesinde, demokrasilerin dört yılda bir sandık başına gitmeye indirgenmesinden doğan sakıncaların aşılmasına yol açacağı varsayıldı. Medya, demokrasinin güvencesi, ete kemiğe büründürücüsü, katılımın kitleselleşmesinin manivelası olarak nitelendi.

Bu tanımlama kendiliğinden “bağımsız bir medya” kavramını çağırıyor. Bu bağlamda bağımsızlık, medyanın yukarıda varsayılan işlevlerinin “olmazsa olmaz” koşulu.

Şimdi, Türkiye medyasına bu açıdan bakalım.


Bu yazı yazıldığı sırada günlük gazetelerin tirajlarına ilişkin en taze veri 30 Kasım-6 Aralık dönemini kapsıyordu. Buna göre ülke çapında dağıtımı yapılan 28 günlük gazete var. Günlük (ortalama) net satışları toplamı 3.891.282.

Türkiye’nin iki medya tekelinden Doğan Grubu’nun (Hürriyet, Milliyet, Radikal vb.) günlük gazeteleri bu toplam net satışın 1.720.174’ünü elinde tutuyor. Yani Türkiye’de günlük gazetelerin net satışlarının yüzde 44’ü Doğan Grubu’na ait. Bilgin Grubu’nun günlük gazeteleri ise (Sabah, Takvim, Gözcü vb.) 929.064 satıyor. Toplam günlük gazete satışının yüzde 24’ü. Yani iki grup, Doğan ve Bilgin grupları, Türkiye’de yayımlanan ve Türkiye çapında dağıtılıp satılan gazetelerin yüzde 68’ini ellerinde tutuyorlar. Bu iki gruptan sonra gelen İhlas Grubu’nun (Türkiye gazetesi) payı sadece yüzde 10, Akşam grubununsa (Akşam, Güneş, Bulvar vb.) yüzde 7.8.

Yukarıdaki tatsız sayısal verileri başka türlü okuyalım. Toplam tiraj yerine “Türkiye’de Kasım 98 sonunda 3.891.282 gazete okuyucusu var” diyelim. Kapsamlı ve güvenilir bir araştırmanın[3] sonuçlarına göre Türkiye’de bir gazete, ortalama 3.1 kişi tarafından okunuyor. Yani günde 12.062.974 kişi (en az) bir günlük gazete okuyor.

Bir ara özet: Türkiye’de 12 milyon gazete okuyucusunun yüzde 68’inin, yani 8 milyon 160 kişinin Anayasal güvence altındaki “haber alma hakkı” iki büyük medya tekeli tarafından karşılanıyor.

Bu iki grup, yazılı medya dalındaki tartışılmaz tekellerin görsel medyada (TV) hemen hemen aynen koruyorlar. AGB ölçümlerine[4] göre yıllık ortalamada, Kanal D, ATV, Prima, Bravo, EKO TV kanalları, toplam televizyon seyircisinin yüzde 62’si tarafından izleniyor.

İşitsel medyada (radyolar) bir tekelleşmeden söz etmek veri eksikliğinden dolayı kolay değil. Ama bu iki gruba ait Hür FM, Radyo Sport, Kiss FM, Şık FM, Radyo Forex, Radyo D gibi istasyonların network bağlantıları ile Türkiye çapında yayın yapabildiklerini, işitsel medyadaki reklam pastasının çok önemli bir bölümüne el koyduklarını not edip geçelim.

Medya ahlâkı tartışmasında yukarıda sıralanan medya tekelleşmesi, fotoğrafın önemli bir bölümü, ama sadece bir bölümü. Tartışmanın ete kemiğe bürünmesi için Doğan ve Bilgin gruplarının salt medya dünyasındaki değil, ekonominin öteki sektörlerindeki yerlerine de bakmak gerek.

Her iki grup, finans sermayesinde, Alternatif Bank, Dış Bank, Finans Bank’la yer alıyorlar. Keza menkul değerler alım satımında etkinlik gösteren kuruluşlarıyla borsada da ağırlık taşıyorlar.

Her iki grubun pazarlama sektöründe Hürpa, Milpa, Sabah Pazarlama gibi dev kuruluşları var. Medya desteği ve gazete bayilerine yaslanan çok yaygın ağı ile Jetpa gibi aynı kulvarda koşan kuruluşları kolayca solluyorlar.

Her iki grup çok kârlı ve önemli bir sektörde, elektrik dağıtımında yer alıyorlar. Doğan Grubu’nun Trakya Elektrik Dağıtımı’nı, Bilgin Grubu’nun ise Güney Marmara’nın elektrik dağıtımını üstlenmek üzere olduğu biliniyor.

Bu tabloya, her iki grubun teşvik kredilerine ve kamudan sağladıkları reklam gelirlerine değinerek noktalayalım. 1995 yılında, Doğan Grubu, devletten toplam 76.912.000 dolar teşvik kredisi aldı. Kamu reklamlarından ise 6.701.000 dolarlık bölüm bu gruba akıtıldı. Sabah grubunun payına ise biraz(cık) daha fazla. 77.105.000 dolarlık teşvik kredisi, 6.251.000 dolar da kamu reklamı düştü.

Teşvik kredisi, biliniyor, devletçe verilen, (çok) düşük faizli, (çok) uzun vadeli bir kredi. Yatırım amacıyla veriliyor. Ama verilen kredinin gerçekten yatırıma gidip gitmediği pek sıkı denetlenmiyor. Dahası bir önceki teşvikin bir sonraki yıl açılan yeni bir teşvik kredisi ile ödenmesi ve bu saadet zincirinin böylece sürüp gitmesi, medya dünyasında herkesin bildiği bir sır.

Şimdi “Gazeteciden bağımsız objektif ölçütler üstünde yükselmiş bir medya ahlâkı mümkün müdür” sorusunu, bu tablo ışığında, “Bu koşullarda ahlâklı bir medya ya da bir medya ahlâkı mümkün müdür”e dönüştürerek bir kez daha soralım.

Mümkün müdür?

Devletle bu denli içiçe geçmiş, siyaset dünyası ile doğası gereği bu kadar yoğun bağlantılar kurmuş, iş dünyası ile ilişkisi reklamveren-reklamyayan bağının çok (ama çok) ötesine taşmış bir medyada, ahlâkın içeriği değil, olup olamayacağı tartışılsa gerek. Hattâ galiba tartışılacak bir yan da kalmamış.

Medya ahlâkının çiğnenmesine yol açan elbette bir sürü etken var. Yasaların, egemen kültürün medya kurumları ve gazeteciler üstündeki baskıları, ekonomik baskılar, cangüvenliği kaygısından kaynaklanan “el titremeleri”, okur ve izleyicilerden gelen baskılar (“N’apalım okur böyle istiyor, seyirci bunlardan hoşlanıyor...”), işletme çıkarları denen zorlamalar, yayının ideolojik çizgisi ile gerçek arasında sık sık patlak veren çelişkiler hep birer etken.

Keza insan etkeni var. Umur Talu’nun altını pek güzel çizdiği insan etkeni: “...okullarıyla, fikirleriyle, eğitimleriyle, sınıflarıyla, alışkanlıklarıyla, cehaletleriyle, çıkarlarıyla, korkularıyla, umutlarıyla, beklentileriyle, ideolojileriyle, bordrolarıyla, vicdanlarıyla, ihanetleriyle, saygılarıyla, kaygılarıyla, tercihleriyle, bilinçleriyle, bilinçsizlikleriyle, hatalarıyla, cevaplarıyla, derinlikleriyle, yüzeysellikleriyle, bayağılıklarıyla, dirençleriyle, teslimiyetleriyle, mükemmelliyetçilikleriyle, zaaflarıyla, iradeleriyle, önyargılarıyla, inançlarıyla, zevkleriyle, zevksizlikleriyle, hayat tarzlarıyla, ihtiraslarıyla, dostlarıyla, düşmanlıklarıyla, enerjileriyle, yılgınlıklarıyla, öfkeleriyle, boynu eğiklikleriyle, zekâlarıyla, yetenekleriyle, avanaklıklarıyla...”[5] insanlar var.

Ama ahlâklı bir medyayı şu ya da bu ölçüde belirleyen bu etkenlerin tümü de ancak bir medya ahlâkının mümkün olduğu iklimlerde etkili olabilirler. Türkiye medyasında, yatay ve dikey tekelleşmenin ulaştığı boyutlarda, objektif bir medya ahlâk ilkelerinden söz edebilmek için ya aşırı saf olmak gerekiyor ya da yalancı.


Bu satırların yazarı Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde medya ahlâkı dersleri veriyor. İlk derse, birkaç yıl sonra medya ordusuna katılacak gencecik delikanlı ve kızlara, “Son gün söyleyeceğimi ilk günden söylemek kararındayım” diyerek başladı. Bu yazıda savunmaya çalıştığı yargıyı yineledi: “Bugünkü koşullarda objektif, gazetecinin kişisel tercih ve yönelimlerinden bağımsız bir medya ahlâkı mümkün değildir” dedi ve sözünü “Medya ahlâkı, gazetecinin kendi ahlâkından ibarettir” diye noktaladı.

Bu sözü son derste de yineleyecek:

Medya ahlâkı, gazetecinin kendi ahlâkından ibarettir!..

[1] Ethik in den Madien. Alman Gazeteciler Birliği (DJU) yayını. 1977.

[2] Alman Medya Sendikası’nın (Medien Gewerkschaft) dergisine göre topu topu 21 saniye süren bu “ünlü” görüntü, Kuzey ve Güney Amerika, Batı Avrupa ve Avustralya televizyonlarında toplam 142 saat gösterildi.

[3] PİAR Yazılı Reklam Mecraları araştırması. 1997.

[4] AGB 1998 İlk Yarıyıl Ölçümleri Sonuç Dökümü.

[5] Umur Talu, Cogito, Güz 98 sayısı.http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5322/medya-ahlaki-gazetecinin-kendi-ahlakindan-ibarettir
 
 

Yerel Basın Ödülü, İskenderun'a
iskenderunses.net - 30 Nisan 2018
Fehmi Çalmuk, AK Parti'den milletvekili aday adayı
turktime.com - 30 Nisan 2018
İHSAN KAYA, ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI
gaziantepdogus.com - 30 Nisan 2018
GÖRKEMLİ AÇILIŞ
gaziantepdogus.com, H.İbrahim Kurt - 29 Nisan 2018
Fikret Bila Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti
ukraynahaber.com - 28 Nisan 2018
Eylem Nazlıer ödülünü tutuklu muhabirimiz Havva'ya adadı
etha.com.tr - 28 Nisan 2018
Gazeteci Eylem Nazlıer ödülünü tutsak gazeteci Hava Cuştan’a adadı
jinnews2.com - 28 Nisan 2018
ÇGD Ödülleri Sahipleri Buldu
polatliayrinti.com - 28 Nisan 2018
ÇGD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
zafergazetesi.org - 28 Nisan 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Yılın Başarılı Gazetecileri 2017 Ödülleri sahiplerini buldu
haberlerankara.com - 27 Nisan 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği 2017 ödülleri sahiplerini buldu
yesilgazete.org - 27 Nisan 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri sahiplerini buldu
sonsoz.com.tr - 27 Nisan 2018
ÇGD Ödülleri Sahiplerini Buldu
haberankara.com - 27 Nisan 2018
Fikret Bila istifa mı etti?
gazete2023.com - 27 Nisan 2018
Fikret Bila Hürriyet'ten istifa etti
aydinlik.com.tr - 27 Nisan 2018
Fikret Bila Hürriyet'ten istifa etti
karar.com - 27 Nisan 2018
ÇGD Ödülleri Sahiplerini Buldu
cankaya.bel.tr - 27 Nisan 2018
‘Bedel ödeyen gazeteciler için’
habergunce.com - 27 Nisan 2018
Pelin Batu ve Renan Bilek ÇGD’nin konuğu oldu
kentgazetesi.com - 26 Nisan 2018
Pelin Batu: Sanat Hayatı Güzelleştiren Ve Zenginleştirendir
arti49.com - 26 Nisan 2018
Pelin Batu: Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir
haber16.com - 26 Nisan 2018
'Erken seçim kararının ardından Kılıçdaroğlu Büyükerşen ile görüştü'
aydinlik.com.tr - 21 Nisan 2018
Ahmet Telli: "Şiir hiçbir ideolojiye sığmaz"
bursa.com - 13 Nisan 2018
Konsey'e seçildi
kanal67.com.tr - 12 Nisan 2018
"Şiir hiçbir ideolojiye sığmaz"
moradergisi.com - 12 Nisan 2018
Konsey'e seçildi...
elmas67.com - 12 Nisan 2018
ALİ AYAROĞLU BASIN KONSEYİ YÖNETİMİNDE
haberhayat.net - 11 Nisan 2018
Ali Ayaroğlu, Basın Konseyi yönetiminde
pusulagazetesi.com.tr - 11 Nisan 2018
Ayaroğlu, Basın Konseyi’nde
halkinsesi.com.tr - 11 Nisan 2018
AYAROĞLU DA YÖNETİMDE
ereglionder.com.tr - 11 Nisan 2018
Hafıza-i Beşer
salom.com.tr, Dr. Elif Uluğ - 4 Nisan 2018
Antalya’dan tüm çeşitliliğiyle yükselen ses: BİZ
kaosgl.org, Özgür Özgül - 4 Nisan 2018
'Yaşananlar Boşuna Değil Perşembe Söyleşileri'
ekohaber.com.tr - 27 Mart 2018
3. Paylaşım Savaşı’nın oyununa gelmeyin, birleşin!
bursa.com - 25 Mart 2018
Medyaya baskıya karşı mücadele çağrısı
etha.com.tr - 23 Mart 2018
"Aydın Doğan sendikasızlaştırdı, Demirören gazetecisizleştirecek"
ozgurluk-dergisi.org - 23 Mart 2018
Yeni kurulan TR Haber'in sabah haberlerini deneyimli gazeteci Atilla Güner sunacak
akdeniztv.com.tr - 16 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Göçmen, Başkan Gürkan İle Bir Araya Geldi
battalgazi.bel.tr - 14 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a ziyaret
mynet.com - 13 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a Ziyaret
hedefhalk.com - 13 Mart 2018
GÖÇMEN, BAŞKAN GÜRKAN İLE BİR ARAYA GELDİ
mansetmalatya.com  - 13 Mart 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a ziyaret
malatyagundem.com  - 13 Mart 2018
Yazar Hasan Uysal'ı kaybettik
gercekedebiyat.com - 12 Mart 2018
Hasan Uysal kimdir? Basın duayeni hayatını kaybetti
haber61.net - 11 Mart 2018
Oğuz Türkmen’i kaybettik
istikbalgazetesi.com - 10 Mart 2018
Oğuz Türkmen’i kaybettik
eskisehir.net.tr - 10 Mart 2018
ÇGD ödülü İskenderun´a
iskenderunses.net - 9 Mart 2018
ÇGD, 2017’nin en iyi gazetecilerini belirledi
gazetelink.com - 9 Mart 2018
ÇGD: Cumhuriyet tutuklularını serbest bırakın
mezopotamyaajansi.org - 8 Mart 2018
Yaşar Seyman, BAKM’nin “Bizim için Hemen Eşitlik” etkinliğinde konuştu!
elbe-express.info, Ali Akdemir - 4 Mart 2018
Yaşar Kemal’siz 3 yıl
gazetekarinca.com - 28 Şubat 2018
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 40 YAŞINDA
sonnoktamalatya.com - 28 Şubat 2018
‘Barış’ demenin yasak olduğu bugünlerde Yaşar Kemal’i dinlemek…
mezopotamyaajansi.org, Berivan Altan - 28 Şubat 2018
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!
halkinsesi.com.tr - 26 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği 40 yaşında
medyayazar.com - 24 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği 40 yaşında
gercekmuhabir.com - 23 Şubat 2018
Öyle bir değişti ki Batman
batmancagdas.com, Barış Arslan - 23 Şubat 2018
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 40 YAŞINDA
gazetekritik.com - 23 Şubat 2018
Gazeteci Bünyamin Tokmak CHP'li oldu
mygazete.com - 17 Şubat 2018
Bu ne yaman çelişki Cavit Bey!
sehirmedya.com, Fethi Bağcı - 12 Şubat 2018
Termik deklarasyonu
esyenigun.com - 11 Şubat 2018
Barış Yarkadaş Kimdir - Erman Toroğlu'nu Neden Şikayet Etti
bolgegundem.com - 9 Şubat 2018
İsmail Beşikçi 'Perşembe Söyleşi'nin konuğu oldu
olay.com.tr - 9 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden ürkütücü medya raporu
jurnalci.com - 8 Şubat 2018
Sözcü Gazetesi'nde deprem: Hangi isimle yollar ayrıldı!
halkweb.com - 8 Şubat 2018
Borusan Klasik’te Cuma Günleri “Mavi Rapsodi” Başlıyor!
karnaval.com - 8 Şubat 2018
İnsanüstü değildi Atatürk
gazetedokuzeylul.com, Selahattin Güzel - 8 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Medya Raporları’nı açıkladı
dagmedya.net - 7 Şubat 2018
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MI...
marmarayerelhaber.com, Ural Ateşer - 7 Şubat 2018
ÇGD, Ekim-Aralık 2017 Medya Raporu’nu yayınladı: Basın yönelik ihlal ve saldırılar artıyor
siyasihaber3.org - 7 Şubat 2018
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden 12’nci medya raporu: Tutuklama, gözaltı, darp, tehdit, sansür, toplatma kararı
haberdar.com - 6 Şubat 2018
ÇGD’den 2017 medya raporu: Basına yönelik saldırılar artarak devam ediyor
pirha.net - 6 Şubat 2018
Ali Öztunç CHP Parti Meclisine Yeniden Seçildi
maraspusula.com - 5 Şubat 2018
CHP il eski başkan yardımcısından Kılıçdaroğlu'na destek manifestosu
egepostasi.com - 30 Ocak 2018
CHP'NİN SEVİLEN İSMİ ALİ ÖZTUNÇ, PARTİ MECLİSİNE YENİDEN ADAY
bakirkoygazetesi.com - 30 Ocak 2018
'Uğur Mumcu olsaydı Akyol'a sahip çıkar, köşesinde yazardı'
pusulagazetesi.com.tr - 26 Ocak 2018
Levent Gültekin: “Toplumun var olanı reddetmesi lazım”
bursa.com - 26 Ocak 2018
Uğur Mumcu Aydınlanma Toplantısında anılacak
tekirdagyenihaber.com - 24 Ocak 2018
“Yürekli bir gazeteciydi”
halkinsesi.com.tr - 24 Ocak 2018
‘Hz. Nuh cep telefonuyla konuştu’ diyen akademisyen: Bıraksalardı ispatlardım!
halktv.com.tr - 23 Ocak 2018
Büyükşehir sanat ödüllerini topladı
istikbalgazetesi.com - 23 Ocak 2018
Cinayetin arkasında paralel yapı var…
tempogazetesi.com - 21 Ocak 2018
UĞUR MUMCU 25. KEZ ANILDI
tepebasi.bel.tr - 21 Ocak 2018
Saadet Öğretmen'e Uğur Mumcu ödülü
egepostasi.com - 21 Ocak 2018
MUMCU’YU ÖZLEMLE ANIYORUZ
halkinsesi.com.tr - 21 Ocak 2018
Eskişehir'de Uğur Mumcu Anma Ödülleri Töreni
arti49.com - 21 Ocak 2018
ÇGD Uğur Mumcu ödüllerinin önemi
esyenigun.com, Deniz Çağlar Fırat - 20 Ocak 2018
Özkan'a ÇGD'den Uğur Mumcu ödülü
haberhurriyeti.com, Bahri Karataş - 20 Ocak 2018
Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini buldu
esgazete.com, Gökhan Koçal - 20 Ocak 2018
ÖDÜLLERİNİ ALACAKLAR
sonhaber.com.tr - 18 Ocak 2018
ÖRGÜT EMEKÇİSİ ALİ ÖZTUNÇ PARTİ MECLİSİNE YENİDEN ADAY
gelecekgundem.com - 18 Ocak 2018
Uğur Mumcu anılacak
esvizyon.com - 18 Ocak 2018
Malatya'ya Kalite Getirdi
vuslathaber.com, Yunus polat - 17 Ocak 2017
Hâlâ üç maymunu oynuyorlar
yeniakit.com.tr, Harun Sekmen - 16 Ocak 2018
Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’
yeniakit.com.tr, Harun Sekmen - 15 Ocak 2018
Hükümete OHAL çağrısı: Yargıyı özgür bırakın
dw.com/tr, Hilal Köylü - 15 Ocak 2018
10 Ekim Katliamı'nda ihmalleri ortaya çıkaran gazeteciler yargılanıyor
ilerihaber.org - 14 Ocak 2018
İYİ Parti ÇGD’yi ziyaret etti
esgazete.com - 11 Ocak 2017
Gün bizim günümüz
2eylul.com, Can Hacıoğlu - 11 Ocak 2017
BASIN ÖNE EĞİLMESİN
canakkalegundem.net, Tunahan Ünsal - 10 Ocak 2018
1 - 2 - 3 - 4 - 5
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2020   |   bilgi@cgd.org.tr