Bu anayasa bir af kanunudur
 19 Ocak 2017, Perşembe
hurriyet.com.tr, Yalçın Bayer - 19 Ocak 2017

 Yalçın Bayer

Bu anayasa bir af kanunudur

ESKİ TBMM Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, yaklaşık 115 satır uzunluğunda ‘Aziz Türk Milletine’ başlıklı, her bir satırı uyarı dolu bir bildiri yayınladı. Yazının başında “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yeni kurulmakta olan bir devlet değil, 600 yıllık köklü bir devlet olduğunu belirterek “Cumhuriyet’in kurucusu; bir istiklal savaşını yöneten, 30 kongreden sonra, halk tarafından Ankara’da tescil edilen TBMM’dir.

İsminde ‘Türkiye’ vurgusu olan biz Türklerin kurduğu son Türk devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliği TBMM’nin kurucu iktidarına dayalı hukuk düzenidir. Atatürk’ün belirlediği inkılap ve ilkeleri de parlamenter rejimdir.

NE OLUYOR
Son Anayasa değişikliğinin, TBMM’nin bir danışma meclisi işlevine indirildiğini, bunun Kenan Evren modeli olduğunu belirten Cindoruk, “Başbakan ve Bakanlar Kurulu mülgadır. Cumhurbaşkanı yürütmeyi belirleyeceği sekreterler eli ile alır götürür. Güvenoyu ve güvensizlik olanağı da yoktur. Gensoru da soruşturma da askıya alınmıştır. Cumhurbaşkanı, 600 kişilik Meclis’te yüksek oy oranları ile korumaya alınmıştır. Cumhurbaşkanı da norm koyan kararname çıkarır. Bunların ne farkı var Evren döneminden?” diyor.

Cindoruk, bu anayasanın bir af kanunu olduğunu belirtirken “Geçmişte görev alan başbakan ve bakanlar hakkında Meclis’in soruşturma ve komisyon kurma hakkı yok edilmektedir. Mevcut Anayasa maddelerinde yer alan başbakan ve bakanlar kurulu üyeleri için soruşturma hakkı Meclis’ten alınmak istenmektedir. Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım bu Anayasa değişikliği ile adeta ibra edilmek istenmektedir. Aynı şekilde geçmiş hükümetlerde görev alan bakanların da vazifeleri nedeni ile takipsizlik kararı almalarına imkân getirilmektedir. Böylece 17/25 Aralık dosyaları da Meclis arşivine kaldırılmaya çalışılmaktadır.

- Bu teklifin 16-17-18’inci maddeleri ise, şekil yönünden tümden Anayasa’ya ve içtüzüğe aykırıdır. Anayasa bir üst kanundur. Torba madde ile değiştirilemez.

Bu biçimi ile Anayasa değişikliği halkoylamasına sunulamaz.

Anayasanın değiştirilecek maddesi açıkça ve yeni bir metin olarak yazılır, iki kez görüşülür ve iki kez oylanır. Anayasanın 175. Maddesinde her maddesinin ayrı ayrı halk oylamasına sunulma usulü gösterilmiştir.

Çünkü halk üst kanun olan Anayasadaki her değişikliği açıkça tek tek öğrenerek oy kullanacaktır.Bu biçimi ile Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulamaz.

Tam bir şekil bozukluğudur.

Üstelik bu teklifin ilk iki maddesinde bir kelimelik değişiklikler bile ayrı ayrı maddelere bağlanmıştır.Torba madde ile Anayasa değişikliği şeklen geçersizdir. Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir.

- Bir Anayasada her kelimenin, her ibarenin, her virgülün özel bir etkinliği vardır.

- Bu Anayasa paketi ile çok partili düzen ve siyasi partiler “düzen” dışına çıkarılmıştır.

- Partiler, Kongre partilerine dönüşmüştür.

- Siyasi iktidar, Bir Cumhurbaşkanı otoritesine devir ve teslim ediliyor. Bu bir ‘adrese teslim’ belgesidir.

- Yürürlüğe girerse, bugünkü Cumhurbaşkanı hemen devlete el koyacaktır.

Yürürlük maddeleri açıktır.

- Son olarak çok önemli bir nokta; bunları bir sistem veya rejim değişikliği tartışması olarak görmek mümkün değildir. Çünkü dünyada benzeri yok.

Bu gidişat, bir kamp ve cephe değiştirme, çağdaş batı demokrasilerinden ayrılma, din devletine kapı açma ve Avrupa Konseyinden çıkarılma planıdır. Adalet Bakanı, bir arzuhalci üslubu ile ifade ediyor.

Artık sadece Muhafazakârların yönettiği bir ülke olacağız diyor. Hâlbuki muhafazakârlıkla, yobazlık ve bağnazlık arasında dağlar kadar fark vardır.

- Türkiye, bir asırdır yaşadığı büyük siyasi birikiminden, bir uygarlık ve demokrasi cephesinden sinsice çekilmek ve uzaklaştırılmak isteniyor.

-Cumhurbaşkanına verilmek istenilen yetkiler bir kuvvetler birliği düzenidir.

Bu gidişatla 1949’da kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinin ana sözleşmesine, ek protokollerine, bağlayıcı kurallarına, ulusal üstü hukuka ve kuvvetler ayrılığı bağlayıcı ilkesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve kararlarına veda dönemi kısa bir süre içinde başlayacaktır.

- Milli Merkez, Cumhuriyetin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokrasiyi korumak için, özellikle milliyetçi, yurtsever, demokrat ve insan haklarına yürekten bağlı tüm kurum, kuruluş ve yurttaşlarımızı uyarmaya devam edecektir.

MUHAFAZAKÂR-DİNDAR ARTIYOR, CUMHURİYETÇİLER DÜŞÜYOR

KADİR HAS Üniversitesi her yıl dört araştırma yayınlıyor. Bunun en önemlisi, 6 yıldır aralık aylarında yapılan Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması dün açıklandı. Beklendiği gibi Türkiye’nin en büyük sorunu yine ‘Terör’ çıktı. İkinci sıraya FETÖ yerleşti. PKK ve IŞİD’in yanı sıra Paralel Devlet Yapılanması (PDY) şeklinde adlandırılan FETÖ de ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Halk FETÖ ile mücadele yöntemlerini yeterli bulsa da mücadeleye devam edilmesi gerektiğine inanıyor. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu hayat pahalılığı ve işsizlik olarak görülüyor. Hak ve özgürlüklerin sınırlanması, Kürt sorunu ve Suriye krizi gerilerde kalıyor.

Araştırmanın açıklamasında; Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zaim ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Banu Baybars Hawks yer aldı.

Bazı değerlendirmeler şöyle:

- Siyasi ve etnik yapıyla ilgili ‘Türk halkının siyasi yelpazedeki yerini nasıl tanımlıyorsunuz?’ sorusunda iki ayrı soruda; muhafazakâr ve dindar kesime toplam % 44.7 oranında oy çıktı. Cumhuriyetçi/Kemalist, sosyal demokrat kesimin oylarında düşüş oldu. Örneğin Cumhuriyetçi/Kemalist kesimin oyu 2015’te % 25.4 iken son araştırmada 15.7’ye kadar gerilediği dikkat çekti. Milliyetçilerin oyu 16.3’ten 15.2’ye, Sosyalistlerin 7.3’ten 4.9’a düşerken Sosyal Demokratların oyu 9.4’ten 16.2’ye, Ulusalcıların oyu ise 2.9’dan 3.1’e çıkmış.

Etnik yapıda Türklerin (% 83.4) oranında sıçrama dikkati çekti; Kürtler % 11.1 gibi bir oranda kaldı. Ancak kendisini tanımlayanlar artmış. Araplar % 3.1 olmuş...

Rektör Prof. Dr. Aydın şu değerlendirmeleri yaptı:

- Partilerin oy tabanlarının konsolidasyonu netleşmiş durumda. Her yıl giderek artan bir netleşme söz konusu. Ekonomide bir kriz olduğunu düşünenler % 71 civarında ama buna rağmen ‘Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?’ diye sorduğumuzda ortalama olarak yine başarılı bulunduğunu hatta AK Parti tabanında çok başarılı bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla parti bağlılığının HDP ve AK Parti taraflarında ciddi miktarda geliştiğini görebiliriz. MHP ve CHP seçmeni ise daha ortada görülüyor. Siyasi alandaki ikinci dikkat çekici sonuç ise MHP’li seçmenin giderek AK Partili seçmen içerisinde erimeye başladığını ve tabanda bir yaklaşma olduğunu görüyoruz. Pek çok soruda birbirine çok yakın cevaplar veriliyor. Örneğin bugün seçim olsa kime oy verirsiniz, sorusunda MHP’nin % 10.1 ile barajda... Görülüyor ki MHP’liler bu görüş yakınlaşması nedeniyle AK Parti’ye doğru bir kayış yaşamış. Bence bu siyasi anlamda en önemli sonuçlardan biriydi.

Kadir Has Üniversitesi araştırmasının altına:

- Vatandaş ekonominin gidişinden hoşnut gözükmüyor. %71 ülkede ekonomik kriz olduğu görüşünde. OHAL destekleniyor ancak uzatılması istenmiyor. %32 başkanlık sistemini istiyor. (Araştırma Meclis görüşmelerinden önce yapılmış.) HDP Kürtleri temsil etmiyor Kamuoyunda ilk en güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı (%49) tespit edildi. İlk kez Ordu’nun güvenirliği düşüş gösterdi(62,4’den %47.4’e düştü. Ordu ve polis eşit şekilde %47 oy aldı. AB üyeliğine destek azalmaya devam etti. En tehlikeli ülke İsrail gözüktü.

AB İLE ‘TIR KOTASI KRİZİ’ YARGIDA 

ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), uzun süreden beri ihracatta en büyük engel olarak ‘taşınacak kotalarla’ karşı karşıya... Sekiz yıldır UND’nin önderliğinde ‘Kotasız Avrupa’ mücadelesi veriliyor. Kota daraltılması Türkiye ekonomisine yılda 3 milyar dolar zarar veriyor. UND ve TİM, 2015 yılında konunun üzerine gitti ve Macaristan’da bir firma üzerinden dava açtı. Davaya bakan Macar hâkim  konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı. Avrupa Komisyonu Hukuk Servisi “Türkler haklı” görüşünü mahkemeye bildirdi. İşte bu davanın duruşması bugün Avrupa Adalet Divanı’nın bulunduğu Lüksemburg’da gerçekleşecek.

Davanın görüşülmesine UND, Ekonomi Bakanlığı ve UDHB’den 3’er kişi, AB Bakanlığı, TİM, TOB ve İKV’den de birer kişi katılacak. UND’nin AB danışmanı Can Baydorol, “Uzun süredir bir lobi ve hukuk mücadelesi veriliyor; tarihi bir dönüm noktası olacak bu dava... AB’nin gerçekten hukuk üstünlüğüne saygılı bir birlik olup olmadığını göreceğiz” dedi.

MESAJ PANOSU

- MERSİN’de yaptıklarım ortada; beğendinse değer verip geç beni. Şayet layık değil isem göreve!... Eller gibi at kenara geç beni!

Burhanettin KOCAMAZ

- İNSANLIK tarihinin en kıymetli kazısı... Dünya tarihinde ilk tarımın yapıldığı yer... Urfa Göbeklitepe’yi bu kez kazı ekibinin ne dediğini öğrenmek için Aktüel Arkeoloji’yi okuyunuz.

BİLİYOR MUSUNUZ?

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenledikleri ‘24. Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Anma Ödül Töreni’nin 22 Ocak Pazar 19.00’da Eskişehir Anemon Otel’de yapılacağını...


Haberin linki:
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/bu-anayasa-bir-af-kanunudur-40339780
 
 

Pelin Batu: Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir
hurriyet.com.tr - 26 Nisan 2018
Hürriyet’e ÇGD ödülü
hurriyet.com.tr - 8 Mart 2018
Bennur Yıldırımlar: Kültür politikaları değiştirilemez olmalı
hurriyet.com.tr - 28 Şubat 2018
Prof. Dr. Kaboğlu: Umutluyum, 2019’da demokrasi kazanacak
hurriyet.com.tr - 23 Şubat 2018
Berberoğlu'na Uğur Mumcu ödülü
hurriyet.com.tr - 23 Ocak 2018
Eskişehir'de Uğur Mumcu Anma Ödülleri töreni
hurriyet.com.tr - 21 Ocak 2018
RES'lerle ilgili gelişmeler Bodrumlular'a anlatıldı
hurriyet.com.tr, Nilüfer Demir - 28 Ekim 2017
11 Eylül milat olsun
hurriyet.com.tr - 9 Eylül 2017
Tutuklu gazetecilere meslektaş ve baro desteği
hurriyet.com.tr, Utku Bolulu - 8 Eylül 2017
Kurultay'da medya ve tarafsızlık konuşuldu
hurriyet.com.tr - 29 Ağustos 2017
15 Temmuz gazeteciliği
hurriyet.com.tr, Faruk Bildirici - 28 Ağustos 2017
Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü terör propagandasından tutuklandı
hurriyet.com.tr - 11 Ağustos 2017
ÇGD'den dayanışma çağrısı
hurriyet.com.tr - 10 Ağustos 2017
İnternet sitesi editörü serbest bırakıldı
hurriyet.com.tr, Halil Özçoban - 2 Ağustos 2017
Basın Bayramı’nda Cumhuriyet davası: 9 ay sonra ilk savunma
hurriyet.com.tr, Eyüp Serbest - 25 Temmuz 2017
TGC'den Cumhuriyet davası açıklaması
hurriyet.com.tr - 24 Temmuz 2017
Sıcak zorluyor ama durumu iyi
hurriyet.com.tr - 1 Temmuz 2017
Adalet yürüyüşünün 16'ncı günü tamamlandı
hurriyet.com.tr - 30 Haziran 2017
'Adalet Yürüyüşü'nde 16. gün... Kılıçdaroğlu bu karavanda kalıyor...
hurriyet.com.tr, Selahattin Sönmez, Gamze Kolcu - 30 Haziran 2017
ÇGD: Öğrenciler derhal serbest bırakılsın
hurriyet.com.tr, Süleyman Ekin - 16 Haziran 2017
Çelişki: Bir kaçağın hikayesi
hurriyet.com.tr - 5 Haziran 2017
Mustafa Ekmekçi unutulmadı
hurriyet.com.tr - 22 Mayıs 2017
Bursa’da yerel gazete binasına silahlı saldırı
hurriyet.com.tr, Berktuğ Öncü - 7 Mayıs 2017
Abakay: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın
hurriyet.com.tr - 11 Nisan 2017
Çankaya'da sanat baharı
hurriyet.com.tr - 28 Şubat 2017
Latif Demirci’ye ÇGD’den ödül
hurriyet.com.tr - 13 Şubat 2017
ÇGD Bursa Şubesi’nde Güngör yeniden başkan seçildi
hurriyet.com.tr - 29 Ocak 2017
Boş sütunlar
hurriyet.com.tr, Faruk Bildirici - 29 Ocak 2017
TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciler öldürülmüyor ama süründürülüyor
hurriyet.com.tr - 24 Ocak 2017
Yılmaz Hoca yine yapacağını yapmış
hurriyet.com.tr, Yalçın Bayer - 24 Ocak 2017
Saltuk'tan Ataç'a ziyaret
hurriyet.com.tr - 24 Ocak 2017
Eskişehir'de Uğur Mumcu ödülleri verildi
hurriyet.com.tr, Eyüp Kelebek - 23 Ocak 2017
Bu anayasa bir af kanunudur
hurriyet.com.tr, Yalçın Bayer - 19 Ocak 2017
"Çalışamayan Gazeteciler Günü" toplantısı
hurriyet.com.tr, Enver Alas - 10 Ocak 2017
İşçi Filmleri Festivali Bursa’da
hurriyet.com.tr - 21 Aralık 2016
TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
hurriyet.com.tr - 13 Aralık 2016
Gazetecilere Silivri engeli
hurriyet.com.tr, Ayşegül Usta - 11 Aralık 2016
Gazeteci örgütlerine Silivri’de basın açıklaması izni verilmedi
hurriyet.com.tr, Yüksel Koç - 10 Aralık 2016
Gazeteci örgütleri "Dünya İnsan Hakları Günü"nde Silivri'de...
hurriyet.com.tr - 9 Aralık 2016
Saadet öğretmene hukuk ödülü
hurriyet.com.tr, Bahri Karataş - 3 Aralık 2016
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden DHA'ya 2 ödül
hurriyet.com.tr, Faruk Kahraman - 2 Aralık 2016
ÇGD’den DHA’ya 2 ödül
hurriyet.com.tr, Hüseyin Tüccar - 21 Kasım 2016
Savcı FETÖ sanığı
hurriyet.com.tr - 3 Kasım 2016
Dünya gazetecileri Türkiye mesaisinde
hurriyet.com.tr - 2 Kasım 2016
G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu: Avlanacak cadı kalmadı
hurriyet.com.tr - 31 Ekim 2016
2016 Basın Özgürlüğü Ödülü ‘Türk Basını’na verildi
hurriyet.com.tr - 8 Eylül 2016
Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı
hurriyet.com.tr - 7 Eylül 2016
2016 Basın Özgürlüğü Ödülü ‘Türk Basını’na
hurriyet.com.tr - 5 Eylül 2016
Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ne son başvuru tarihi 15 Ağustos
hurriyet.com.tr - 9 Ağustos 2016
Basın Özgürlüğü Ödülü Türk basınına
hurriyet.com.tr - 24 Temmuz 2016
İMC TV'nin uydu yayını kesildi
hurriyet.com.tr - 26 Şubat 2016
Hürriyet’e iki ödül
hurriyet.com.tr - 16 Şubat 2016
Uğur Mumcu öldürülmesinin 23. yılında unutulmadı
hurriyet.com.tr, Eyüp Kelebek - 25 Ocak 2016
Silivri mektupları
hurriyet.com.tr, Burcu Purtul Uçar - 28 Kasım 2015
Yılmaz Odabaşı: Benim böyle bir tepki göstermeye hakkım yok mu?
hurriyet.com.tr, Cihan Oğuz - 2 Kasım 2015
Gazeteci Hüseyin Bayram Hayatını Kaybetti
hurriyet.com.tr - 11 Ekim 2015
Araf'ta kalan Ermenilerin hikayesi bir kitapta toplandı
hurriyet.com.tr - 24 Temmuz 2015
Sosyal medyada Vali İzzettin Küçük'e büyük tepki: 'Şanlıurfa'da IŞİD'li var mı?'
hurriyet.com.tr - 20 Temmuz 2015
Bursalı Gazetecilerin Dalış Keyfi
hurriyet.com.tr - 10 Temmuz 2015
35 yıl gecikmeli kep töreni
hurriyet.com.tr - 17 Haziran 2015
Çgd Bursa Şubesi Ve Bgc’den Ortak Kınama
hurriyet.com.tr - 13 Mayıs 2015
ÇGD Haber Ödülü arkadaşımız Kurt’a
hurriyet.com.tr - 2 Şubat 2015
ÇGD'nin verdiği Rafet Genç Haber Ödülü Nurettin Kurt’un
hurriyet.com.tr - 1 Şubat 2015
Hatice Teyze'nin hayatı artık daha zor
hurriyet.com.tr - 4 Temmuz 2014
ÇGD ödülleri sahiplerini buldu
hurriyet.com.tr - 10 Mart 2014
Hürriyet Ankara Temsilcisi
hurriyet.com.tr - 18 Aralık 2013
Musalla taşında ‘er/hatun kişi niyetine’ denilecek
hurriyet.com.tr, Yalçın Bayer - 14 Mayıs 2013
Gazeteci Mustafa Kirman yaşamını yitirdi
hurriyet.com.tr - 16 Temmuz 2012
Karanfillerle anıldı
hurriyet.com.tr - 24 Ocak 2012
Ahmet Şık ve Nedim Şener 265 gün sonra hakim karşısına çıktı
hurriyet.com.tr - 22 Kasım 2011
Yücel'e daha görkemlisi yapılacak
hurriyet.com.tr - 21 Ağustos 2011
İşte görkemli jüri
hurriyet.com.tr - 13 Mayıs 2011
odatv olarak ayaktayız
hurriyet.com.tr, Fahir Arıkan - 24 Şubat 2011
Dava / Osman Şenkul
hurriyet.com.tr - 30 Eylül 2010
Balbay tutuksuz yargılansın eylemi
hurriyet.com.tr - 20 Temmuz 2010
İlhan Selçuk'a hüzünlü veda
hurriyet.com.tr - 25 Haziran 2010
İlhan Selçuk vefat etti
hurriyet.com.tr - 21 Haziran 2010
Gazeteci - Yazar Yılmaz Akkılıç hayatını kaybetti
hurriyet.com.tr - 28 Nisan 2010
ÇGD ödülleri sahiplerini buldu
hurriyet.com.tr - 24 Mart 2010
Turhan Selçuk son yolculuğunda
hurriyet.com.tr - 14 Mart 2010
Gökçekler ailecek medyaya girdi, peki bu paralar nereden
hurriyet.com.tr, Yalçın Bayer - 1 Mart 2010
Türkan Saylan'ı kaybettik
hurriyet.com.tr - 18 Mayıs 2009
Büyükşehir’de ’istifa ettir sıyrıl’ dönemi
hurriyet.com.tr, Deniz Gürel - 16 Ocak 2009
Katar Emiri’nden hediye saat tartışması
hurriyet.com.tr - 9 Şubat 2008
Ankara Hürriyet’e ÇGD’den iki ödül
hurriyet.com.tr - 4 Şubat 2008
Uğur Mumcu
hurriyet.com.tr - 26 Haziran 2007
Nuri Kayış üç kitabını imzaladı
hurriyet.com.tr - 25 Nisan 2007
ÇGD yılın gazetecisini seçiyor
hurriyet.com.tr - 8 Aralık 2006
Mahmut Tali Öngören anıldı
hurriyet.com.tr - 13 Ekim 2004
Gözaltındaki gazetecilere destek
hurriyet.com.tr - 9 Haziran 2004
11 yıllık PKK yalanı
hurriyet.com.tr - 2 Haziran 2004
Gazeteci Mustafa Ekmekçi unutulmadı
hurriyet.com.tr - 21 Mayıs 2004
Gazeteci aday Korkut iddialı
hurriyet.com.tr - 24 Mart 2004
İmar’da ‘murakıp’ skandalı
hurriyet.com.tr, Çiğdem Toker - 22 Ocak 2004
2’nci Altın Portakal fotoğraf yarışması
hurriyet.com.tr - 8 Ekim 2003
ÇGD'de toplu istifa
hurriyet.com.tr - 12 Haziran 2003
Her yıl daha büyük bir özlemle anılıyor
hurriyet.com.tr - 24 Ocak 2003
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2019   |   bilgi@cgd.org.tr