ÇGD'DE MEŞRUİYET KRİZİ
 15 Temmuz 2003, Salı
habervitrini.com - 15 Temmuz 2003

ÇGD’DE MEŞRUİYET KRİZİ...

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde 31 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 16’ncı Olağan Genel Kurul’dan sonra başlayan iç tartışma devam ediyor. ÇGD Bursa Şubesi’nin yayın organı Çağdaş’ın son sayısında süren tartışmada, Bursa Şubesi üyeleri, “yeni yönetim organlarını meşru görmediklerini” ilan ettiler.

Çağdaş’ın 54’üncü sayısında, Bursa Şubesi üyelerinin “Şubesiz Genel Merkez” başlığıyla aktarılan bildirisinde, “Şube üyelerimiz Genel Kurul sonucunda oluşan yeni yönetim organlarını yasal olmalarıyla birlikte meşru görmemektedir. Üyelerimiz, demokratik katılımdaki eksiklik nedeniyle ÇGD’nin mevcut Genel Merkez organlarının derneğimizin bütününü temsil etme iradesinden yoksun olduğunu tespit etmiştir” denildi.

Bursa Şubesi üyelerinin bildirisinde, yeni Genel Başkan Doğan Tılıç’ın şubelere yönelik özeleştirisindeki samimiyetinin izleneceği, bu nedenle acil olağanüstü kongre fikrine sıcak bakılmadığı; ancak, olağanüstü kongre isteğinin tamamen gündemden çıkmadığı ifade edildi. ÇGD Genel Başkanı Doç. Dr. L. Doğan Tılıç, dergide yer alan cevabî yazısında, “Genel merkez organları meşru değil, temsil iradesinden yoksun” değerlendirmesini ağır bulduğunu; ancak bunu da “uyarı ve eleştiri” olarak gördüğünü belirterek, “İnsanlar nezdinde gerçek meşruiyeti yaptıklarımızla kazanacağımızı biliyorum” dedi.

Can Dündar’ın Onur Kurulu’na ve öteki meslek örgütlerine başvurusunu örnek bir davranış olarak gördüğünü kaydeden Tılıç, olağanüstü kongre isteklerine, “Genel Kurul’da ortaya çıkan manzarayı unutturacak bir genel kurul arzuladığımızı belirttik. Bunu becerebilmek önce biraz iş yapmayı da gerektiriyor” diye yanıt verdi. ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Rahmi Emeç, dergide yayımlanan “Söz ve eylem birliği” başlıklı yazısında, “ÇGD’nin basın emekçilerince, sözcüğün gerçek anlamıyla proleter gazeteciler tarafından kurulduğunu” vurgulayarak, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ile Onur Kurulu arasındaki tartışmada Onur Kurulu’ndan yana tavır aldığını belirtti..

ÇGD İzmir Şube Başkanı Macit Sefiloğlu ise, “ÇGD’nin varlığı” başlıklı yazısında, derneğe hakim olmak isteyen keskin anlayışların Can Dündar’ı linç etmek istediklerini kaydederek, “Bütün bu gelişmeler, ÇGD’nin sol adına bazı çevrelerce teslim alınmak isteğini ortaya koyuyor” değerlendirmesini yaptı. ÇGD’den istifacılara yanıt yok Bu arada, Genel Kurul’dan sonra, derneğin medya tekellerinin yörüngesine sokulduğu, fikir hırsızlığının ödüllendirildiği gerekçesiyle ÇGD’den istifa eden 12 gazetecinin çeşitli tarihlerde yaptıkları açıklamalara ÇGD yönetimi çok kısa bir bildiriyle yanıt verdi.

ÇGD’nin internet sitesinde ve üyeleri arasındaki e-mail grubunda 8 Temmuz’da yayımlanan “ÇGD’DEN TOPLU İSTİFALAR” başlıklı bildiride, “istifacıların tamamen haksız ve ağır sözlerle ÇGD’ye saldırdıkları” ifade edildi. ÇGD’nin bildirisinde, “ÇGD yalnızca geleceğe bakıyor ve öyle devam edecek. Örgütsel dayanışmaya katkıda bulunacak her türlü eleştiriye her zaman açık olan ÇGD, enerjisini ciddiye almadığı bu karalamalara yanıt vermek için asla harcamayacak, yalnızca gazetecilerin ve gazeteciliğin sorunlarını aşmaya odaklanacaktır” denildi. İstifacılardan “ÇGD/AD” yakıştırması ÇGD Genel Yönetim Kurulu ve şubelerin ortak imzasıyla yayımlanan bildiriye, istifa eden gazetecilerden sert yanıt geldi. İstifacıların “ÇGD ÜST YÖNETİMİ İLKESİZLİK VE İNTİHAL İLE MALULDÜR” başlıklı açıklamasında, istifa gerekçelerinin üniversitede sınav sorusu bile olduğu kaydedilerek, “ÇGD üst yönetimi, istifa açıklamalarını ‘ciddiye almadığı’ için değil, dernek ilkelerine uygun bir yanıtı bulunmadığı, yanıt vermeye kalksa mahcup ve daha fazla teşhir olacağı için karşılıksız bırakmıştır” denildi.

Açıklamada, ÇGD’nin sola kaptırılmadığının itiraf edildiği, emekçi ÇGD’nin geçmişte kaldığı savunularak, yeni dönem için “ÇGD/AD” yakıştırması yapıldı. Açıklamada, ÇGD yönetiminin “ÇGD yalnızca geleceğe bakıyor” iddiasına, “Kesinlikle doğrudur. Çünkü, geçmişte, ÇGD üst yönetiminin reddetmek zorunda kaldığı onurlu bir miras vardır” diye yanıt verildi ve, “Ciddiye almıyoruz” bildirisinin bazı şubelerden habersiz yayımlandığı ima edildi. İstifacılar, ÇGD üst yönetiminin düşünce mahkumu Nevzat Onaran’ı üyelikten çıkarttığını, buna karşılık Yargıtay’ın Can Dündar hakkındaki intihal kararını “komisyona havale ettiğini” kaydettiler. Yeni Onur Kurulu’nun hukuk etiği açısından intihal dosyasına bakamayacağını ve danışıklı bir karar vereceğini, ÇGD üst yönetiminin intihal ile malul olduğunu savunan istifacılar, ÇGD yöneticilerinin, yalan ve çalıntı haber üzerine istifa eden New York Times yazar ve yöneticileri kadar dürüst davrananamayacağını öne sürdüler.

İstifacıların açıklamasının tam metni şöyle:

ÇGD ÜST YÖNETİMİ İLKESİZLİK VE İNTİHAL İLE MALULDÜR
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 31 Mayıs 2003 tarihli 16’ncı Olağan Genel Kurulu’ndan sonra, aralarında kurucular ve eski yöneticilerin de bulunduğu 12 gazeteci, meslek ahlakını yok sayan bir anlayışın örgüte egemen olduğu, derneğin emekçi kimliği yok edilerek medya tekellerine eklemlendiği, fikrî emek hırsızlığının ödüllendirildiği gerekçesiyle ÇGD’den istifa emişlerdir.

İstifa gerekçelerine ilişkin açıklamalar, yazılı, görsel ve elektronik medyada ilgiyle karşılanmış, üniversitede sınav sorusu bile olmuştur. İstifalar karşısında uzun süre “üç maymun” rolü oynayan ÇGD üst yönetimi, nihayet 8 Temmuz 2003 tarihinde, kendi internet sitesinde bir bildiri yayımlamıştır. ÇGD şubelerinin imzalarının da eklendiği çok kısa bildiride, istifaya ilişkin açıklamalar “karalama” olarak nitelendirildikten sonra, sadece ve aynen, “ÇGD yalnızca geleceğe bakıyor ve öyle devam edecek. Örgütsel dayanışmaya katkıda bulunacak her türlü eleştiriye her zaman açık olan ÇGD, enerjisini ciddiye almadığı bu karalamalara yanıt vermek için asla harcamayacak, yalnızca gazetecilerin ve gazeteciliğin sorunlarını aşmaya odaklanacaktır” denilmiştir.

Hemen vurgulamak gerekir ki, ÇGD üst yönetimi, istifa açıklamalarını “ciddiye almadığı” için değil, dernek ilkelerine uygun bir yanıtı bulunmadığı, yanıt vermeye kalksa mahcup ve daha fazla teşhir olacağı için karşılıksız bırakmıştır. ÇGD üst yönetimi, istifalar karşısında “üç maymun” rolü oynamıştır. Çünkü, üyelerin iradesiyle değil, kendi içinde hayli örgütlü davranabilen bir azınlığın kongre taktikleriyle iktidarını korumuştur. Kongreye katılan 90 delegeden yalnızca 46’sının (tüm delegelerin yüzde 10’unun) katıldığı bir oylama ile yönetimi elinde tutabilmiştir; öteki delegeler, protesto ederek seçimden çekilmişlerdir. Bursa Şubesi üyelerinin bildirisinde de vurgulandığı gibi, “Genel Kurul sonucunda oluşan yeni yönetim organları yasal olmakla birlikte meşru değildir.

Demokratik katılımdaki eksiklik nedeniyle, ÇGD’nin mevcut Genel Merkez organları, derneğin bütününü temsil etme iradesinden yoksundur.” (Çağdaş, ÇGD Bursa Şubesi Yayını, Haziran 2003) Örgütsel meşruiyeti tartışmalı ÇGD üst yönetiminin, istifa gerekçelerine karşı yüzünü ağartacak bir yanıtı bulunmasa da, bildirinin altındaki şube imzalarının ne ölçüde desteği yansıttığı kuşkulu olsa da, bildiride geçen “ÇGD yalnızca geleceğe bakıyor ve öyle devam edecek” ifadesi kesinlikle doğrudur. Çünkü, geçmişte, ÇGD üst yönetiminin reddetmek zorunda kaldığı onurlu bir miras vardır. Gelecekte ise, iddia edildiği gibi gazeteciliğin sorunlarını çözme çabası değil, sermaye yandaşlarını affetmenin, intihali ödüllendirmenin, örgüte amiral gemisinin AD damgasını vurmanın utancını gizleme kaygısı vardır. Çünkü, geçmişte Alaattin Orhan’ın, Mahmut Tali Öngören’in, Rafet Genç’in, Mustafa Ekmekçi’nin başkanlık ettikleri emekçi ÇGD vardır; gelecekte ise ÇGD/AD vardır. Emekçi ÇGD’nin ÇGD/AD’ye dönüşüm süreci, 31 Mayıs 2003 kongresinde tamamlanmış ve derneğin ilkelerine sadık üyelerden bazıları istifa etmeyi uygun bulmuşlardır. Geçmişle gelecek arasındaki ayrım ve örgütteki dönüşüm öylesine belirgindir ki, ÇGD üst yönetimi bunu dürüstçe itiraf etmeye yanaşmasa da, İzmir Şube Başkanı, istifa edenleri karalamaya çalıştığı yazısında, “Bütün bu gelişmeler ÇGD’nin sol adına bazı çevrelerce teslim alınma isteğini ortaya koyuyor” diyerek, derneğin sola kaptırılmadığını kayda geçirmiştir.(agy)

Üst yönetimin ÇGD/AD’si intihal ile lekelidir. “ÇGD geleceğe bakmaktadır” diyen ÇGD üst yönetiminin enerjisinin, bildiride öne sürdüğünün aksine, gazeteciliğin sorunlarına değil, derneğe vurduğu AD damgasını ve intihalciyi yönetime yeniden seçmenin utancını maskeleme çabasına odaklanacağı anlaşılmaktadır. Nitekim, intihalci hakkındaki dosyanın Onur Kurulu’na sevk edildiği, intihalcinin de isteğiyle yönetim kurulu üyeliğinin askıya alındığı açıklanmıştır. ÇGD üst yönetiminin başı Doğan Tılıç, intihalciye sahip çıkmasını, “Onu dinlemeden bu konuda karar vermeyi doğru bulmamak gibi kişisel bir ilke ve ahlak anlayışından kaynaklandığını söylemek istiyorum” sözleriyle açıklamıştır. (agy) Düşünce suçundan hüküm giyen eski GYK üyesi Nevzat Onaran’ın üyelikten atılmasına ilişkin idarî kararı uygulamakta duraksamayan ve anti demokratik uygulamaya karşı başka meslek örgütleriyle dayanışma arayışına girmeyen AD hizbinin, Can Dündar’ın intihalciliğini kesinleştiren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına direnerek, “İşi komisyona havale etmesi” ve intihal lekesine başka meslek örgütlerini ortak etmeye çalışması bizce şaşırtıcı değildir. Şimdiki ÇGD Onur Kurulu’nun, “Yargının intihal olarak gördüğü eksiklikte kusurun Can Dündar’da değil yayıncı kuruluşta olduğu” sonucuna varması ve intihalciyi kendince “aklaması” da bizce şaşırtıcı olmayacaktır. Oysa, hukuk etiği açısından, Onur Kurulu, intihalcinin başvurusunu görüşmeye yetkili değildir. Çünkü, Onur Kurulu üyeleri, intihalciyle birlikte aynı yönetim kurulunda görev yapmışlar; kongrede ve dernek meclisi toplantılarında can havliyle savunarak, yeniden yönetime seçerek ihsası reyde bulunmuşlardır. Bu nedenle, Onur Kurulu üyeleri, intihalci söz konusu olduğunda, “bozacının şahidi şıracı” konumundadırlar. Zaten, intihalcinin kendisi de, 10 Haziran 2003 tarihli başvurusunda, “Bu başvurunun danışıklı dövüş olarak algılanması ihtimalini bertaraf etmek için aynı türden bir soruşturmayı, gazeteciliğin ÇGD dışındaki iki itibarlı örgütünden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan da isteyeceğim” diyerek, “bozacı-şıracı” ilişkisini peşinen itiraf etmiştir. Bu yüzden, Onur Kurulu'nun vereceği karar ne olursa olsun, etik temeli ve inandırıcılığı olmayacaktır. (Kaldı ki, intihal Yargıtay kararıyla kesinleşmiştir. İntihalci, çaldığı eserin yazarlarına, 19 milyar 18 milyon 670 bin 400 TL tazminatı ödemiştir.) ÇGD’nin intihal lekesinden arınmasının yolu, danışıklı dövüş olacağı peşinen kabul edilen aklama gösterilerinden değil, intihalcinin dernekten, intihalciyi baştacı eden şimdiki GYK’nin de yönetimden istifasından geçer.

Anımsatmak gerekir ki, New York Times’in Pulitzer ödüllü muhabiri Rick Bragg, bir meslektaşının makalesini çaldığı ortaya çıkınca istifa etti. Çalıştırdıkları muhabirin haberlerinin çalıntı ve yalan olduğu anlaşılınca, New York Times’ın yöneticileri Howell Raines ve Gerald Boyd da, çalışanların baskısı karşısında istifa etmek zorunda kaldılar. ÇGD’ye intihal lekesini sürenlerin ise, hiç değilse istifa etmek gibi bir dürüstlüğün New York Times yazar ve yöneticilerinin tekelinde olmadığını kanıtlama çabası içine girecekleri beklenmemektedir.


Haberin linki:
http://habervitrini.com/medya/cgdde-mesruiyet-krizi-77490
 
 

Madene inecekler
halkinsesi.com.tr - 26 Şubat 2017
BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer’e ödül
londragazete.com - 13 Şubat 2017
ÇGD'nin dayanışma ödülü Ahmet Şık'a verildi
avrupa-postasi.com - 13 Şubat 2017
Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri sahiplerini buldu!
medyaloji.net - 12 Şubat 2017
Sputnik’e ödül yağdı!
mansethaber.com - 13 Şubat 2017
METİN FEYZİOĞLU MADENCİLERLE BULUŞACAK
halkinsesi.com.tr - 12 Şubat 2017
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ TARTIŞIYORUZ
safakgazete.com, Şaban Yılmaz - 12 Şubat 2017
ÇGD, ‘Tutuklu tek gazeteci yok’ diyen Çavuşoğlu’na listeyle yanıt verdi
gazetekarinca.com - 11 Şubat 2017
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Tutuklu gazeteci yok, tutuklananlar darbeyi destekledi'
ilerihaber.org - 11 Şubat 2017
‘Basın Özgürlüğü İçin Türkiye’ye Acil Baskı Yapılmalıdır’
amerikaninsesi.com, Kasım Cindemir - 9 Şubat 2017
Uğur Mumcu anmasına katılan gazeteci Rabia Deniz işten atıldı
insanhaber.com - 1 Şubat 2017
Uğur Mumcu anmasında basın açıklaması okuyan gazeteci işten çıkarıldı
haberdar.com - 1 Şubat 2017
ÇGD Genel kurulu yapıldı!
haberinadresi.com - 30 Ocak 2017
Çgd Uğur Mumcu Anma Gecesi Ve Ödül Töreni Düzenlendi
hedefhalk.com - 23 Ocak 2017
Uğur Mumcu Eskişehir'de anıldı
ulusalkanal.com.tr - 23 Ocak 2017
UĞUR MUMCU ANMA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
haberlerankara.com, Alisa Çiçek Akyol - 23 Ocak 2017
ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni
haber50.com - 22 Ocak 2017
ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni düzenlendi
findiktv.com - 22 Ocak 2017
Eskişehir’de Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni düzenlenecek
kayseritempo.org - 21 Ocak 2017
Eskişehir’de Uğur Mumcu Anma Gecesi Ve Ödül Töreni Düzenlenecek
hedefhalk.com - 21 Ocak 2017
Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu anma gecesi ve ödül töreni düzenlenecek
timeturk.com - 19 Ocak 2017
SÖNMEYEN IŞIK ETKİNLİKLERLE ANILACAK
halkinsesi.com.tr - 16 Ocak 2017
Çağdaş Gazeteciler Derneğinden Basın Açıklaması
omedyam.com - 15 Aralık 2017
ETHA: Açlık grevindeki müdürümüzün durumu ağırlaşıyor
firatnews.com - 13 Ocak 2017
Özel Ümit’ten gazetecilere yüzde yüz indirim
haber46.com - 10 Ocak 2017
GAZETECİLER GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK
gunestv.com - 10 Ocak 2017
TGS ve TGC'den ortak açıklama
cagdasses.com - 10 Ocak 2017
"10 Ocak Çalışamayan Gazeteciler Günü"
cagdasses.com - 9 Ocak 2017
Çanakkale ÇGD’den 10 Ocak mesajı
findiktv.com - 9 Ocak 2017
TGC ve TGS ortak basın açıklaması düzenliyor
chpgundemi.com - 8 Ocak 2017
'Çalışamayan gazeteciler'in sorunları masaya yatırılıyor!
medyatava.net - 5 Ocak 2017
Ahmet Şık'a PKK ve FETÖ tutuklaması
posta.com.tr - 31 Aralık 2016
Gazeteci Ahmet Şık Tutuklandı
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 30 Aralık 2016
Gözaltındaki Gazeteci Meslektaşlarının Serbest Bırakılmasını İstediler
arti49.com - 30 Aralık 2016
ÇGD: "Hüsnü Mahalli'nin tek suçu doğruları söylemek ve yazmaktır!"
omedyam.com - 14 Aralık 2016
ÇGD: "Kenan Kırkaya'nın gözaltına alınması haksız ve hukuksuzdur"
omedyam.com - 12 Aralık 2016
Silivri'de tutuklu gazetecilerle dayanışma eylemi
dw.com - 10 Aralık 2016
Dünya İnsan Hakları Günü’nde 146 Gazeteci Cezaevinde
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 10 Aralık 2016
TGS'den protesto: #GazetecilikSuçDeğildir
cagdasses.com - 9 Aralık 2016
Tutuklu gazeteciler için Silivri'de eylem
dw.com - 9 Aralık 2016
(ÇGD) 2016 Ödülleri sahiplerini buldu
haberinadresi.com - 3 Aralık 2016
DÜNYAGÖZ İLE DEV PROTOKOL
olaymedya.com - 1 Aralık 2016
Adalet ve özgürlük nöbeti 7. haftasında
firatnews.com - 22 Kasım 2016
“Cumhuriyet Nöbeti” birinci haftasında
dw.com, Kürşat Akyol - 6 Kasım 2016
Cumhuriyet: ‘Soruşturma Çökmüştür’
mynet.com - 2 Kasım 2016
Cumhuriyet: ‘Soruşturma Çökmüştür’
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 2 Kasım 2016
“Cumhuriyet”, özgürlüktür...
canakkaleolay.com, Seçkin Sağlam - 1 Kasım 2016
Cumhuriyet Gazetesi Operasyonuna Tepki Sürüyor
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 1 Kasım 2016
ÇGD: "Cumhuriyet’in ışığını söndüreceğini zannedenler körü körüne ‘karanlık’ diyenlerdir!"
omedyam.com - 31 Ekim 2016
İzmir'de gazetecilerden Cumhuriyet'e destek eylemi
ilerihaber.org - 31 Ekim 2016
Protestolar 'Cumhuriyet Nöbeti'ne dönüştü
dw.com.tr, Kürşat Akyol - 31 Ekim 2016
Çağdaş Gazeteciler Derneği: Cumhuriyet’in ışığını söndüreceğini zannedenler körü körüne ‘karanlık’ diyenlerdir!
ilerihaber.org - 31 Ekim 2016
ÇGD’den MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki; “Gerçek gazeteciler konu mankeni değildir”
canakkaleolay.com - 27 Ekim 2016
ÇGD'den Devlet Bahçeli'ye: Gazeteciler konu mankeni değildir
ilerihaber.org - 25 Ekim 2016
ÇGD: '' Gazetecilik beğenilmeyen soruları sorma; saklanılan gerçekleri ortaya çıkarma işidir''
omedyam.com - 25 Ekim 2016
IFJ/FIJ ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu, gazeteciliği özgür bırakın
avrupagazete.com - 21 Ekim 2016
İHA’ya 2 ödül
egehaber.com - 7 Eylül 2016
2016 Basın Özgürlüğü Ödülü “Türk Basını”na
malatyaguncel.com - 8 Eylül 2016
2016 Basın Özgürlüğü Ödülü ‘Türk Basını’na
arti49.com - 8 Eylül 2016
Terörün kalemi kırılıyor
yeniakit.com.tr, Faruk Arslan - 24 Ağustos 2016
ÇGD’den Emin Pazarcı’ya kınama; “Gazetecilik adına utanç duyuyoruz”
canakkaleolay.com - 23 Ağustos 2016
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Emin Pazarcı'nın açıklamalarına kınama
omedyam.com - 22 Ağustos 2016
Sansür içinde sansürün kaldırılmasını kutlamak
indigodergisi.com - 24 Temmuz 2016
2016 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türk basınına
malatyaguncel.com - 24 Temmuz 2016
ÇGD, ZGC kınadı, KGD'den de kınama geldi...
pusulagazetesi.com.tr - 23 Haziran 2016
Nöbetçi Yayın Yönetmenlerini Tutuklanması Antalya'da Protesto Edildi
arti49.com - 22 Haziran 2016
Gazeteciler: Dayanışmayı büyüteceğiz
ozgur-gundem.com - 22 Haziran 2016
“Güreş’e yapılan saldırı basın özgürlüğüne yapılmıştır”
canakkaleolay.com - 17 Haziran 2016
Çağdaş Gazeteciler Derneğinden gazeteci Tartanoğlu'na destek!
karsigazete.com.tr - 22 Mayıs 2016
MUSTAFA BALBAY MADENCİLERLE BULUŞUYOR
halkinsesi.com.tr - 22 Mayıs 2016
ASGD’den Spor Adamları Gecesi
malatyahaber.com, Ferdi Durdu - 13 Mayıs 2016
Tülay Bilginer'den Roman Tadında Bir Müzik Sohbeti!
zaman.com.tr - 6 Mayıs 2016
İşsiz Gazeteciler Ülkesi Türkiye
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 2 Mayıs 2016
TGC, TGS, DİSK Basın-İş ve ÇGD’den Aktan için ortak açıklama
imctv.com.tr - 30 Nisan 2016
İmc TV Haber Müdürü Hamza Aktan serbest bırakıldı
imctv.com.tr - 30 Nisan 2016
ÇGD Başkanı Abakay: Sıra Yabancı Gazetelerde
aktifhaber.com - 24 Nisan 2016
Abacı, Göçmen’i Ziyaret Etti
istanbulhaber.com.tr - 22 Nisan 2016
ÇGD Ankara katliamının sorumluları ile ilgili haber yapan gazetecilere sahip çıktı; “Soruşturma hukuksuzdur”
canakkaleolay.com - 18 Nisan 2016
ÇGD: Türkiye'de basın özgürlüğü kapkaranlık bir döneme doğru gidiyor
haberbiz.com - 17 Nisan 2016
ÇGD: Türkiye'de basın özgürlüğü kapkaranlık bir döneme doğru gidiyor
tr.sputniknews.com, Hüseyin Hayatsever - 17 Nisan 2016
ÇGD: Bu soruşturma derhal durdurulmalıdır
haberbiz.com - 17 Nisan 2016
“Yazarken avukatıma danışıyorum”
halkinsesi.com.tr - 11 Nisan 2016
"Öldürülen Gazeteciler Günü"müz...
vansesigazetesi.com, Hikmet Aksoy - 6 Nisan 2016
Basın meslek örgütleri ‘Habere Özgürlük’ kampanyası için buluştu
zete.com - 24 Mart 2016
Bilgin: Bugün kenetlenme günüdür
sonsoz.com.tr - 17 Mart 2016
ÇGD'den anlamlı tören
sonsoz.com.tr - 11 Mart 2016
Tarihin en büyük imza kampanyası
samanyoluhaber.com - 9 Mart 2016
Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu’ndan Bozbey’e ziyaret
bursa.com - 2 Aralık 2015
ÇGD´den Gazetecilere Çağrı
agrihurses.net - 5 Kasım 2015
Star'ın 'Kabataş'çı yazarı Erdoğan'a danışman oldu
ilerihaber.org - 4 Kasım 2015
Dündar'dan 15 yıllık emek hırsızlığı
gunes.com - 10 Ağustos 2015
Kendi gettosunda kırkılmak
sabah.com.tr, Engin Ardıç - 4 Şubat 2013
Uğur Mumcu'yu anıyoruz!
sabah.com.tr - 24 Ocak 2012
Basın Kanunu Tasarısı - 1
sabah.com.tr - 12 Nisan 2004
Safranbolu'da o gece ne oldu?
gazetevatan.com, Nuri Sefa Erdem - 2 Ocak 2004
ÇGD'DE MEŞRUİYET KRİZİ
habervitrini.com - 15 Temmuz 2003
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 5 kurucu ve eski yöneticisi istifa etti
tgrthaber.com.tr - 12 Haziran 2003
2003 ŞUBAT İhlal Raporu
mazlumder.org - 28 Şubat 2003
2002 EKİM İhlal Raporu
mazlumder.org - 30 Ekim 2002
MESUT YILMAZ'IN OĞLUNUN GAZETECİLERİ DÖVMESİ BASIN KURULUŞLARINI AYAĞA KALDIRDI
ihd.org.tr - 30 Haziran 2001
<<< <
1 - 2 - 3 - 4 - 5
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2019   |   bilgi@cgd.org.tr