Coşkun KARTAL
 Coşkun KARTAL

Eskişehir’de 1952 yılının 15 Mart’ında, köy enstitülü öğretmen anne babanın üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldim.

İlk, orta ve lise eğitimimi Eskişehir Cumhuriyet İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Atatürk lisesinde tamamladım. Batı Berlin Hür üniversitesinde 1972-1975 yılları arasında Alman Dili ve Edebiyatı öğretimi gördükten sonra Ankara Üniversitesi DTCF’nin aynı bölümünden mezun oldum.

Gazetecilikle ilişkim, henüz 17 yaşındayken 1969 yılında Eskişehir’de –halen yayınlanmakta olan- Sakarya gazetesinde başladı. Sakarya’da kadrolu olmasam da o yıl Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS tarafından gerçekleştirilen öğretmen boykotunu izledim. İlk haber ve izlenim yazılarım yayınlandı. Daha sonra da çok sayıda yazım gazete baskılarında yer aldı.

Üniversite öğrenimim için Almanya’da bulunduğum yıllarda da, Eskişehir’de yeni çıkmaya başlayan Sonolay gazetesine haber, röportaj ve yazılar gönderdim. Yine aynı dönemde, Günaydın gazetesinde zaman zaman haberlerim yayınlandı.

Gazeteciliği tam profesyonel olarak girişim, Türkiye’ye döndükten sonra 1975 yılı Temmuz ayında oldu. Eskişehir’de yıllarca Sonolay gazetesi ve Eskişehir gazetesinde kadrolu muhabir olarak çalıştım. Bu dönemde gazetemizin sahibi olan Web Ofset’e ait Günaydın gazetesine de haber servisi yaptım.

Ankara’da 1978-1979 yıllarında Yürüyüş dergisinin Yayın Kurulunda da bulundum ve dergiye yazılarım ve çevirilerimle katkı sağlamaya çalıştım. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyeliğim, bu dönemde başlamıştır.

1979 yılında açılan sınavı kazanarak TRT’de Almanca Haber Mütercimi oldum. TRT Dış Yayınlar Dairesi Dinleme Servisinde, 1981 sonunda askere alınana kadar çevirmen ve redaktör olarak görev yaptım.

Askerlik dönüşü, 1983 Nisan ayında TRT Haber Merkezi Merkez Haberler Müdürlüğünde muhabir olarak göreve başladım. O zamandan 2002 yılının 15 Kasım’ına kadar muhabir, Merkez Haberler Müdür Yardımcısı, Merkez Haberler Müdürü ve Haber Müdürü görevlerinde bulundum. Daha sonra atandığım Yayın Denetleme Kurulu üyeliğim, bir yıl kadar süren ve İdare Mahkemesi kararıyla sonlanan bir sürgün-kızak girişimi dışında 2008 yılı Eylül ayına kadar devam etti.

TRT yasasının 2008 yılında değiştirilmesi sonucu, bir çok arkadaşımla birlikte unvanlarımız düşürülerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nda Araştırmacı adı altında uydurma bir kızak kadroya atandık ve hiçbir görev verilmedi. İdare Mahkemesi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi başvurularımız da yasal değişiklik gerekçesiyle reddedildi.

TRT genelinde baskılarla yüzlerce eski kalifiye çalışanın emekliliğe zorlandığı süreçte, 2011 yılında emekli oldum.

Emeklilik sonrasında da Eskişehir Sakarya gazetesinde 5,5 yıl süreyle haftada iki kez olmak üzere köşe yazılarım yayınlandı. Ayrıca UMAG’da iki dönem habercilik konulu dersler verdim.
 
 


 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2021   |   bilgi@cgd.org.tr