Tevfik Kızgınkaya'nın Adalet Kurultayı'nda "Medya ve Tarafsızlık" konulu toplantıda yaptığı konuşmanın metni
 29 Ağustos 2017, Salı

Yaygın medya ve tarafsızlık

Konuyu, medyanın yani basın yayın organlarının öznesi olan gazeteciler üzerinden değerlendireceğim.

Her konunun iki boyutu vardır:

 1. Olması gereken
 2. Olan

Olması gerekenden başlayayım ve son sözü baştan söyleyeyim. Gazeteci taraflıdır.

Burada kritik olan, Gazetecinin nereden ve kimden yana taraflı olduğudur.

Gazeteci;

 1. İçinde yaşadığı toplumu, halkı, ülkeyi, diğer ülkeleri, insanlığı ilgilendiren bir olayı, gelişmeyi, yönetenlerin aldığı kararları, uygulamaları tüm gerçekliği ve yönleriyle doğru bir şekilde haberleştirmek ve kamuoyunun bilgisine sunmakla sorumlu ve görevlidir. Haberin kaynağı da muhatabı da kamuoyudur. Kamuoyunun en büyük parçası ise toplumdur, halktır.

Gazeteci, toplumun ve halkın çıkarlarını gözetmek adına taraftır.

 1. Gazetecinin temel görevi ve sorumluluğu; gerçek ve doğru haber yapmaktır.

Bu temelde gazeteci, gerçeklerden ve doğrulardan yana taraftır.

 1. Gazeteci gerçek ve doğru haber yapabilmek için yani gerçek anlamda mesleğini yapabilmek için ise özgür ve bağımsız olmalıdır.

Gazeteci, özgürlükten ve bağımsızlıktan yana taraftır.

 1. Gazetecinin, özgür ve bağımsız bir şekilde mesleğini ve görevini yapabilmesi için Demokrasinin ve hukuk devletinin varlığına gereksinimi vardır.

Gazeteci, demokrasiden ve hukuk devletinden yana taraftır.

Kısaca Gazeteci, meslek ilkelerinin ve mesleğinin tarafıdır.

Aslında bu taraflı kimliği mesleki açıdan tarafsızlığının da temelini oluşturmaktadır.

Bu nitelikleri ile yapılan bir haberle halk gerçek ve doğru bilgi sahibi olur ve kendisinin, içinde yaşadığı toplumun ve ülkenin geleceği hakkında doğru karar verebilir.

Konumuza bir başka açıdan daha, bu buluşmanın üst başlığı olan Adalet penceresinden de bakalım. Adalet olgusunun temel iki zemini vardır.

 1. Gerçeklik
 2. Doğruluk

Gerçeklerden ve doğrulardan uzak olan bir davranış, karar veya uygulama adaleti sağlayamaz.

Biz Gazeteciler de, gerçek ve doğru haber yaparak, haberin taraflarına karşı adil olmak durumundayız.

Haberde adil olmakla kamuoyunda ve halkta (kamuoyunun ve halkın vicdanında) adaletin varlığını sürdürmesine de katkıda bulunmuş oluyoruz.

Adaletin var olması demek, Hukuk Devletinin var olması demektir.

Hukuk Devletinde Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı tartışılmazdır.

Böylesi bir düzende insan temel hak ve özgürlükleri de, biz gazeteciler için olmazsa olmaz olan Basın Özgürlüğü de var demektir.

Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından ve çağdaşlıktan söz edilemez.

Kısaca ADALET VE GAZETECİLİK MESLEĞİ birbiri için olmazsa olmaz iki temel olgudur.

Şimdi Olması gerekenlerden OLANA VE GÜNÜMÜZE GELELİM.

Bir Gazetecinin tek başına ya da sadece gazetecilerin bu 4 temel alanda taraf olması, gazetecilik mesleğinden yana taraf olması yeterli midir? Tabi ki hayır…

Bu noktada basın yayın organlarının, gazetelerin, televizyonların, radyoların yönetim ve yayıncılık anlayışları ile yayın politikaları devreye giriyor ve karşımıza yine basın özgürlüğü kavramı çıkıyor.

Soru şu;

 • Bugün Türkiye’de basın özgürlüğü var mı?
 • Ya da medya tarafsız mı?

Bu soruların yanıtını sadece bugün yaşanılanlarla yanıtlamak yanlış olur.

Yaşadığımız süreci doğru okuyabilmek için 1980 sonrası dünyayı saran neoliberal akımın ekonomi ve çalışma yaşamı alanlarında ülkemizde ve basın dünyamızda yarattığı değişimi görmek zorundayız.

Basın dünyamızdaki en temel değişim, Basın yayın organlarının sahiplerinin gazeteciliği bir meslek alanı olarak değil, iş ve ticaret alanı olarak, bir kazanç alanı olarak görmelerinde yaşanmıştır.

Sahip oldukları basın yayın organlarını, halkın gerçek ve doğru haber alması yolunda değil, kişisel kazançları için siyasi iktidarların istekleri ve görüşleri doğrultusunda kullanmaları basın dünyamızdaki kirlenmenin ve yozlaşmanın temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan yanlı haber ve yayınlar yurttaşlarımızı siyasi iktidarın fanatik taraftarları haline dönüştürmüştür.

Malcolm X’in yıllar öncesinde yaptığı saptama bugün bir gerçek olarak karşımızdadır. “Eğer dikkatli olmazsanız, gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.”

Ne acıdır ki, bu sürecin en önemli aracı olarak, basın yayın organları ile gazeteci ve akademisyen kimliğini kullanan propagandistler kullanılmaktadır.

Bu temelde bakarsak, gazetecilik meslek ilkeleri ve etiğine aykırı olan bu kişi ve kuruluşları gazeteci ve basın yayın organı olarak tanımlamayı reddediyorum.

Bu kişi ve kuruluşlar için adına koştukları siyasi partinin basın danışmanı veya basın sözcüsü, o partinin yayın organı dergisi, gazetesi kimliğini kullanılması daha doğru olacaktır.

Neoliberal sistemin yarattığı bir başka değişim ise çalışma yaşamında gerçekleşmiştir. Emeğin maliyet olarak görüldüğü bu sömürü düzeninde çalışanların, emekçilerin haklarını, iş güvencesini ve iş güvenliğini sağlayacak ve koruyacak olan örgütlülük yok edilmektedir. Örgütsüzlüğün en yoğun ve acımasız yaşandığı alan ise basın dünyamızdır.

Bugün gazetecilik mesleğini yapmaya ve ekmeğini kazanmaya çalışan meslektaşlarımız iş güvencesine ve yasal haklara sahip olmaksızın bu vahşi çarkın içinde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Kaleminin ve dilinin özgürlüğünden ödün vermeyen, meslek ilkelerine bağlı gazeteciler ise verilerde görüldüğü gibi, baskı ve tehditle susturulmaya çalışılmakta, işten çıkarılmakta ya da hukuk dışı uygulamalarla tutuklanmaktadırlar.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak yayınladığımız 2017 yılı Nisan - Mayıs - Haziran dönemi Medya Raporu verileri ile 15 Temmuz 2016 – 2017 bir yıllık verileri basın dünyamızın bugün hangi koşullarda olduğunu ve yarın da ne durumda olabileceğini açıkça göstermektedir.

2017 Nisan – Mayıs - Haziran Dönemi Medya Raporu İstatistikleri:

 • 89 basın çalışanı işten çıkarıldı.
 • 2’si yabancı 39 basın çalışanı gözaltına alındı. Bunlardan 26’sı tutuklandı.
 • Basın mensuplarına açılan 39 davanın görülmesine devam edildi. Sonuçlanan 20 davadan 15’inde hapis cezası çıktı.
 • 6 basın mensubu darp edildi, hedef gösterildi.
 • 1 basın mensubunun evi kurşunlandı.
 • 3 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi
 • 8 siteye erişim engeli getirildi.

15 Temmuz 2016 - 15 Temmuz 2017 Dönemi Medya Raporu İstatistikleri:

 • 1404 basın mensubu işten çıkarıldı
 • 318 basın mensubu gözaltına alındı
 • 103 basın mensubu tutuklandı
 • 18 gazeteci hedef gösterildi ya da darp edildi
 • 1 gazeteci hayatını kaybetti
 • 1 basın mensubunun evi kurşunlandı
 • 32 parlamento basın kartı iptal edildi
 • 624 basın kartı iptal edildi.
 • 4 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi
 • 147 medya kurumu kapatıldı
 • 2 haber sitesi kapatıldı
 • 25 haber sitesine erişim engeli getirildi

Bu tablo ile yetinmeyen Türkiye Cumhuriyetini yönetenler halkın gerçek ve doğru haber alması için çalışan gazetecileri terörist ve hain ilan edilerek karalamaya ve halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışılmaktadırlar.

Bu dikta anlayışı sadece gazetecileri ve basını değil halkın doğru ve gerçek haber ve bilgi alma hakkını da yok etmektedir.

Basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 155inci sırada ve Freedom House’ın yayınladığı raporda “özgür olmayan ülke” konumuna düşürülmüş olmamız da Türkiye’nin nasıl bir karanlığa doğru sürüklendiğinin açık bir göstergesidir.

Bu gerçekler karşısında var olan medyanın tarafsız olduğunu söylemek, demokrasinin gereği diye kabullenmek gerçeklere karşı kör olmak ve geleceğe de ihanet etmek demektir.

Bu koşullarda biz gazetecilere ve özellikle de basın meslek örgütlerine düşen görev; basın özgürlüğü temelinde bir araya gelmek, bir arada durmak ve dayanışma içinde olmaktır.

Siyasi muhalefetin de referandumda, adalet yürüyüşünde ve bu kurultayda olduğu gibi toplumsal muhalefetle dayanışma içinde olması ve demokrasi mücadelesinde bütünlüğü sağlaması ve sürdürmesi gerekmektedir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve basın özgürlüğü yolunda emek vermiş ve bu yolda can vermiş meslektaşlarımızı ve aydınlarımızı saygıyla anıyorum.

Ve bugün duvarların içinde ya da duvarların dışında kaleminin ve dilinin özgürlüğünden ödün vermeksizin gazetecilik yapan meslektaşlarımızı ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bu kurultayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Sözün sonu;

Gazeteci, mesleğinden ve meslek ilkelerinden yana taraftır.

Gazeteci, yaptığı haberin taraflarına karşı tarafsızdır.

Gazetecilik mesleği suç değildir.

Gazeteciler de terörist ve hain değildir.

 

Tevfik Kızgınkaya

ÇGD Genel Başkanı

 “ÇGD YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ 2011” YARIŞMASINA BAŞVURULAR BAŞLADI
ÇGD: ÖZGÜR GÜNDEM'E YAPILAN BASKILARI KINIYORUZ
Ahmet Abakay'ın Türkiye-Suriye Forumu'nda yaptığı konuşma
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yanıtı:
AB temsilcisi Fule STK temsilcileriyle görüştü…
YARGI, BASINI HASIM GİBİ GÖRMEKTEN VAZGEÇMELİ
GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK PLATFORMU (GÖP), TUTUKLU GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ
ÇGD: Gazeteciler kolluk görevlileri değildir
ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay'ın NTV'deki gelişmelerle ilgili basın açıklaması
ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın Nuray Mert’e destek açıklaması
Gazetecilere Özgürlük Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı.
ÇGD Başkanı Ahmet Abakay'ın AB Komisyonu'nun düzenlediği "Balkanlar ve Türkiyede İfade ve Basın Özgürlüğü" konferansında yaptığı konuşma
Yaşar Kemal’in ÇGD ödül gecesine sunduğu mesajı
2010 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ BELLİ OLDU
ÇGD, öğrenci eylemlerini değerlendiren bazı yazarları ve Başbakanı eleştirdi
ÇGD Genel Başkanı Abakay: Türkiye gazeteciler için keyfi tutuklama ülkesi haline geldi
ÇGD, bazı gazetecilere “gri pasaport” uygulamasına karşı çıktı
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın, İlhan Selçuk’un ölümü ile ilgili açıklaması..
Medyayı suçlayan Başbakan, ciğerleriyle değil aklıyla konuşsun
Çgd, 2007´nin Başarılı Gazetecilerini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Gül, karikatüristlerden davacı olmadığını açıklasın
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu´nun Uğur Mumcu ile ilgili açıklaması
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması
Bakanlara ve bürokratlara demokrasi semineri vermeye hazırız
Saldırıya uğrayan Yunan Gazeteci korunmalıdır.
Sosyal Güvenlik yasa tasarısında yer alan gazetecilerle ilgili hüküm çıkarılsın
ÇGD 2 Radikal Muhabirinin işten çıkartılmasını kınadı
Beytüşşebap Savcısı Türkiye´nin itibarını uluslararası çapta zedelemiştir
Umur Talu´nun görevine avukatlar karar veremez
Çağdaş Gazeteciler Derneği´nden 3 Kasım Eylemine Destek
Bu tutum, dikta anlayışı ve açık sansür eylemidir.
Kanal -Türk yayınının durdurulması politik bir karardır.
ÇGD 10. Cumhubaşkanı Sezer´i takdir ve saygıyla anacak
Seminere davet
ÇGD´den Çölaşan´ın İşten Çıkarılmasına Tepki
Gerçek Gündem ve 3 internet gazetesine dava açılması çağdışıdır
Doktora öğrencileri ve gazeteciler için burs olanağı
Kültürel dialog konusunu işleyen yeni bir medya ödülü yarışması
Basında Sansürün Kaldırılışı
Seçimlerde AKP İktidardan Uzaklaştırılmalıdır
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Kurulu yapıldı
ÇGD Genel Kurulu 30 Haziran´da Toplanıyor
ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay´ın Genelkurmay Başkanlığı´nın açıklaması ile ilgili değerlendirmesi
CNN TÜRK yöneticisi Taha Akyol yasalara saygılı olmalıdır.
Saydamer´i Andık
Bazı gazetecilerin toplantıya alınmaması vahimdir.
Mustafa Ekmekçi´yi Anıyoruz...
Sabah ve ATV´deki Muhabir Kıyımını Protesto Ediyoruz
Çağdaş Gazeteciler 1Mayıs´ta Taksim´de Olacak
Söyleşi - Medyada Örgütlenme Sorunları
TBMM Kulislerinin Gazetecilere Kapatılmasına ÇGD´den Tepki
Başbakan eseriyle övünsün
ÇGD KONFERANSINA DAVET
Genelkurmay Da Başbakanlık Da Kara Listeler Peşinde Hepsini Kınıyoruz
Alternatif Medyaya İhtiyaç Var
Çgd Paneline Davet
KANAL TÜRK´e Yönelik Girişim Politiktir. Yayın Özgürlüğünü Yok Etmeye Yöneliktir
ANKA Ajansı´ndaki hırsızlık olayı
´Asıl Tüzmen bir çuval inciri berbat etti´
Medya, Toplum ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi konulu açıkoturum
Panel
Hrant Dink İçin Görev Başına
Çağdaş Gazeteciler Derneği 2006 Yılın Başarılı Gazetecilerini Açıkladı.
ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay´ın Hrant Dink´in Öldürülmesi İle İlgili Açıklaması
Metin Göktepe´nin Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Ahmet Abakay´ın Açıklaması
Yılın Gazetecileri Yarışmasına Başvurular Başladı
İfade Özgürlüğü Ve 301. Madde Konferans Ve Paneli İlgi Gördü
Çgd Genel Başkanı Abakay Ecevit´in Cenaze Töreninde Özel Tv´lere Yasak Getirilmesini Kınadı
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Nedeniyle Çgd Genel Başkanı Ahmet Abakay´ın Açıklaması
Çgd Milliyet´in Foto Muhabiri Özsoy´a Yapılan Davranışı Kınadı
Mahmut Tali Öngören´i Anıyoruz
İstanbul´da devlet terörü estiriliyor. Bu, hükümetin aczini gösteriyor
ÇGD, Vatan Gazetesi muhabirlerine ve Yeni Şafak Gazetesine yapılan saldırıları kınadı
Çgd´den Uluslarası Gazeteciler Federasyonu´na (Fıj) Mektup
Çgd Ankara Şubesi Genel Kurulu Yapıldı
TBMM TCK 301´İ Gündemine Alıp Değiştirmelidir.
İşçi Sınıfının Başı Sağ Olsun
Ahmet Abakay´ın Başbakan´a Gönderdiği Mektup
Abakay´dan Erinç´e Mesaj
Genel Başkan Ahmet Abakay´ın İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu´ya Mektubu
Basına yine pranga
Kıbrıs´da Gazeteciye Bombalı Saldırı
ÇGD Ödül TÖreni
Basın Kartı Komisyonu Toplandı
157 gazeteci, yayıncı ve aktivist mahkemelerde
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay´ın Erdal İnönü ile ilgili açıklaması
ÇGD Hürriyet Muhabiri Kamuran Zeren´in işten atılmasını kınadı
G-9 Gazeteci Örgütleri platformu açıklaması
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın açıklaması :
ÇGD, Latifi Tekin’e yapılan saldırıyı kınadı.
ÇGD Başkanı Abakay: Başbakan´ın Kampanya Çağrısını Çağdışı Buluyorum.
Yılın Başarılı Gazetecileri 2008 Yarışmasına Başvurular Başladı
PANEL DİKKAT, DİNLENİYORUZ!
2009 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ
ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın Bülent Arınç’a yanıtı
Altan Öymen´le söyleşi
Selçuk Altan´la söyleşi
Jülide Gülizar’la söyleşi
<<< <
1 - 2 - 3 - 4
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2021   |   bilgi@cgd.org.tr