Tevfik Kızgınkaya'nın Adalet Kurultayı'nda "Medya ve Tarafsızlık" konulu toplantıda yaptığı konuşmanın metni
 29 Ağustos 2017, Salı

Yaygın medya ve tarafsızlık

Konuyu, medyanın yani basın yayın organlarının öznesi olan gazeteciler üzerinden değerlendireceğim.

Her konunun iki boyutu vardır:

 1. Olması gereken
 2. Olan

Olması gerekenden başlayayım ve son sözü baştan söyleyeyim. Gazeteci taraflıdır.

Burada kritik olan, Gazetecinin nereden ve kimden yana taraflı olduğudur.

Gazeteci;

 1. İçinde yaşadığı toplumu, halkı, ülkeyi, diğer ülkeleri, insanlığı ilgilendiren bir olayı, gelişmeyi, yönetenlerin aldığı kararları, uygulamaları tüm gerçekliği ve yönleriyle doğru bir şekilde haberleştirmek ve kamuoyunun bilgisine sunmakla sorumlu ve görevlidir. Haberin kaynağı da muhatabı da kamuoyudur. Kamuoyunun en büyük parçası ise toplumdur, halktır.

Gazeteci, toplumun ve halkın çıkarlarını gözetmek adına taraftır.

 1. Gazetecinin temel görevi ve sorumluluğu; gerçek ve doğru haber yapmaktır.

Bu temelde gazeteci, gerçeklerden ve doğrulardan yana taraftır.

 1. Gazeteci gerçek ve doğru haber yapabilmek için yani gerçek anlamda mesleğini yapabilmek için ise özgür ve bağımsız olmalıdır.

Gazeteci, özgürlükten ve bağımsızlıktan yana taraftır.

 1. Gazetecinin, özgür ve bağımsız bir şekilde mesleğini ve görevini yapabilmesi için Demokrasinin ve hukuk devletinin varlığına gereksinimi vardır.

Gazeteci, demokrasiden ve hukuk devletinden yana taraftır.

Kısaca Gazeteci, meslek ilkelerinin ve mesleğinin tarafıdır.

Aslında bu taraflı kimliği mesleki açıdan tarafsızlığının da temelini oluşturmaktadır.

Bu nitelikleri ile yapılan bir haberle halk gerçek ve doğru bilgi sahibi olur ve kendisinin, içinde yaşadığı toplumun ve ülkenin geleceği hakkında doğru karar verebilir.

Konumuza bir başka açıdan daha, bu buluşmanın üst başlığı olan Adalet penceresinden de bakalım. Adalet olgusunun temel iki zemini vardır.

 1. Gerçeklik
 2. Doğruluk

Gerçeklerden ve doğrulardan uzak olan bir davranış, karar veya uygulama adaleti sağlayamaz.

Biz Gazeteciler de, gerçek ve doğru haber yaparak, haberin taraflarına karşı adil olmak durumundayız.

Haberde adil olmakla kamuoyunda ve halkta (kamuoyunun ve halkın vicdanında) adaletin varlığını sürdürmesine de katkıda bulunmuş oluyoruz.

Adaletin var olması demek, Hukuk Devletinin var olması demektir.

Hukuk Devletinde Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı tartışılmazdır.

Böylesi bir düzende insan temel hak ve özgürlükleri de, biz gazeteciler için olmazsa olmaz olan Basın Özgürlüğü de var demektir.

Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından ve çağdaşlıktan söz edilemez.

Kısaca ADALET VE GAZETECİLİK MESLEĞİ birbiri için olmazsa olmaz iki temel olgudur.

Şimdi Olması gerekenlerden OLANA VE GÜNÜMÜZE GELELİM.

Bir Gazetecinin tek başına ya da sadece gazetecilerin bu 4 temel alanda taraf olması, gazetecilik mesleğinden yana taraf olması yeterli midir? Tabi ki hayır…

Bu noktada basın yayın organlarının, gazetelerin, televizyonların, radyoların yönetim ve yayıncılık anlayışları ile yayın politikaları devreye giriyor ve karşımıza yine basın özgürlüğü kavramı çıkıyor.

Soru şu;

 • Bugün Türkiye’de basın özgürlüğü var mı?
 • Ya da medya tarafsız mı?

Bu soruların yanıtını sadece bugün yaşanılanlarla yanıtlamak yanlış olur.

Yaşadığımız süreci doğru okuyabilmek için 1980 sonrası dünyayı saran neoliberal akımın ekonomi ve çalışma yaşamı alanlarında ülkemizde ve basın dünyamızda yarattığı değişimi görmek zorundayız.

Basın dünyamızdaki en temel değişim, Basın yayın organlarının sahiplerinin gazeteciliği bir meslek alanı olarak değil, iş ve ticaret alanı olarak, bir kazanç alanı olarak görmelerinde yaşanmıştır.

Sahip oldukları basın yayın organlarını, halkın gerçek ve doğru haber alması yolunda değil, kişisel kazançları için siyasi iktidarların istekleri ve görüşleri doğrultusunda kullanmaları basın dünyamızdaki kirlenmenin ve yozlaşmanın temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan yanlı haber ve yayınlar yurttaşlarımızı siyasi iktidarın fanatik taraftarları haline dönüştürmüştür.

Malcolm X’in yıllar öncesinde yaptığı saptama bugün bir gerçek olarak karşımızdadır. “Eğer dikkatli olmazsanız, gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.”

Ne acıdır ki, bu sürecin en önemli aracı olarak, basın yayın organları ile gazeteci ve akademisyen kimliğini kullanan propagandistler kullanılmaktadır.

Bu temelde bakarsak, gazetecilik meslek ilkeleri ve etiğine aykırı olan bu kişi ve kuruluşları gazeteci ve basın yayın organı olarak tanımlamayı reddediyorum.

Bu kişi ve kuruluşlar için adına koştukları siyasi partinin basın danışmanı veya basın sözcüsü, o partinin yayın organı dergisi, gazetesi kimliğini kullanılması daha doğru olacaktır.

Neoliberal sistemin yarattığı bir başka değişim ise çalışma yaşamında gerçekleşmiştir. Emeğin maliyet olarak görüldüğü bu sömürü düzeninde çalışanların, emekçilerin haklarını, iş güvencesini ve iş güvenliğini sağlayacak ve koruyacak olan örgütlülük yok edilmektedir. Örgütsüzlüğün en yoğun ve acımasız yaşandığı alan ise basın dünyamızdır.

Bugün gazetecilik mesleğini yapmaya ve ekmeğini kazanmaya çalışan meslektaşlarımız iş güvencesine ve yasal haklara sahip olmaksızın bu vahşi çarkın içinde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Kaleminin ve dilinin özgürlüğünden ödün vermeyen, meslek ilkelerine bağlı gazeteciler ise verilerde görüldüğü gibi, baskı ve tehditle susturulmaya çalışılmakta, işten çıkarılmakta ya da hukuk dışı uygulamalarla tutuklanmaktadırlar.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak yayınladığımız 2017 yılı Nisan - Mayıs - Haziran dönemi Medya Raporu verileri ile 15 Temmuz 2016 – 2017 bir yıllık verileri basın dünyamızın bugün hangi koşullarda olduğunu ve yarın da ne durumda olabileceğini açıkça göstermektedir.

2017 Nisan – Mayıs - Haziran Dönemi Medya Raporu İstatistikleri:

 • 89 basın çalışanı işten çıkarıldı.
 • 2’si yabancı 39 basın çalışanı gözaltına alındı. Bunlardan 26’sı tutuklandı.
 • Basın mensuplarına açılan 39 davanın görülmesine devam edildi. Sonuçlanan 20 davadan 15’inde hapis cezası çıktı.
 • 6 basın mensubu darp edildi, hedef gösterildi.
 • 1 basın mensubunun evi kurşunlandı.
 • 3 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi
 • 8 siteye erişim engeli getirildi.

15 Temmuz 2016 - 15 Temmuz 2017 Dönemi Medya Raporu İstatistikleri:

 • 1404 basın mensubu işten çıkarıldı
 • 318 basın mensubu gözaltına alındı
 • 103 basın mensubu tutuklandı
 • 18 gazeteci hedef gösterildi ya da darp edildi
 • 1 gazeteci hayatını kaybetti
 • 1 basın mensubunun evi kurşunlandı
 • 32 parlamento basın kartı iptal edildi
 • 624 basın kartı iptal edildi.
 • 4 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi
 • 147 medya kurumu kapatıldı
 • 2 haber sitesi kapatıldı
 • 25 haber sitesine erişim engeli getirildi

Bu tablo ile yetinmeyen Türkiye Cumhuriyetini yönetenler halkın gerçek ve doğru haber alması için çalışan gazetecileri terörist ve hain ilan edilerek karalamaya ve halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışılmaktadırlar.

Bu dikta anlayışı sadece gazetecileri ve basını değil halkın doğru ve gerçek haber ve bilgi alma hakkını da yok etmektedir.

Basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 155inci sırada ve Freedom House’ın yayınladığı raporda “özgür olmayan ülke” konumuna düşürülmüş olmamız da Türkiye’nin nasıl bir karanlığa doğru sürüklendiğinin açık bir göstergesidir.

Bu gerçekler karşısında var olan medyanın tarafsız olduğunu söylemek, demokrasinin gereği diye kabullenmek gerçeklere karşı kör olmak ve geleceğe de ihanet etmek demektir.

Bu koşullarda biz gazetecilere ve özellikle de basın meslek örgütlerine düşen görev; basın özgürlüğü temelinde bir araya gelmek, bir arada durmak ve dayanışma içinde olmaktır.

Siyasi muhalefetin de referandumda, adalet yürüyüşünde ve bu kurultayda olduğu gibi toplumsal muhalefetle dayanışma içinde olması ve demokrasi mücadelesinde bütünlüğü sağlaması ve sürdürmesi gerekmektedir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve basın özgürlüğü yolunda emek vermiş ve bu yolda can vermiş meslektaşlarımızı ve aydınlarımızı saygıyla anıyorum.

Ve bugün duvarların içinde ya da duvarların dışında kaleminin ve dilinin özgürlüğünden ödün vermeksizin gazetecilik yapan meslektaşlarımızı ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bu kurultayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Sözün sonu;

Gazeteci, mesleğinden ve meslek ilkelerinden yana taraftır.

Gazeteci, yaptığı haberin taraflarına karşı tarafsızdır.

Gazetecilik mesleği suç değildir.

Gazeteciler de terörist ve hain değildir.

 

Tevfik Kızgınkaya

ÇGD Genel Başkanı

 MUHABİRDEN MUHBİR YARATAMAZSINIZ!
Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Basın Özgürlüğü!
Gazetecilere yönelik baskılar bumerang gibidir, döner sizi vurur!
MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRIYI KINIYOR, GERÇEKLERİN SÖZCÜSÜ OLACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ!
RTÜK’E VATAN ŞAŞMAZ ÇAĞRISI
Tevfik Kızgınkaya'nın Adalet Kurultayı'nda "Medya ve Tarafsızlık" konulu toplantıda yaptığı konuşmanın metni
ÇGD, AB'nin ifade özgürlüğü konferansına davet edildi
MİT TIR’ları davasından çıkan ceza hukuka ihanet, gazeteciliğin başına silah dayamaktır
Arda Turan zihniyetini kınıyoruz
Gazetecileri tutuklayabilirsiniz ama gazeteciliği asla!
Sözcü’ye yönelik operasyon derhal durdurulmalıdır!
Mustafa Ekmekçi'yi anıyoruz
Gazeteci Güven’in tutuklanması, adaletin yok edildiğinin son kanıtıdır!
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE BUGÜN BİR KELEPÇE DAHA TAKILDI; YÖNETİCİMİZ KAPLANOĞLU DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!
BASINI ÖZGÜR OLAMAYAN BİR ÜLKENİN, NE BUGÜNÜ NE DE GELECEĞİ ÖZGÜRDÜR
1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ!
Wikipedia'ya yasak kabul edilemez
ÇGD 23. Dönem yönetimi göreve başladı
1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ
Demirhan derhal serbest bırakılmalıdır
Çağdaş Gazeteciler Derneği 23. Olağan Genel Kurul duyurusu
Cumhuriyetçiler derhal salıverilmelidir!
Çağdaş Gazeteciler Derneği 23. Olağan Genel Kurul duyurusu
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ, YAŞASIN ÇGD!
ÇGD YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ 2016
Bir sonraki aşama Saray odaları mı?
Uğur Mumcu’yu anan gazeteci Deniz’in işine son verenler suikasta ortak olmuştur!
Yılın Başarılı Gazetecileri 2016 yarışmasına başvuru süresi uzatıldı
Kenan Kırkaya’nın gözaltına alınması haksız ve hukuksuzdur!
"YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ 2016" BAŞVURULARI BAŞLADI
ÇOCUKLARA TACİZİ DUYURMAK SUÇ DEĞİL HABERCİLİKTİR!
Cumhuriyet’in ışığını söndüreceğini zannedenler körü körüne ‘karanlık’ diyenlerdir!
Gazetecilik beğenilmeyen soruları sorma; saklanılan gerçekleri ortaya çıkarma işidir
IFJ'DEN "HEPSİNİ ÖZGÜR BIRAKIN" KAMPANYASI
Bugün gazeteciliği savunmak, özgürlükleri savunmaktır!
Emin Pazarcı’yı kınıyor, gazetecilik adına utanç duyuyoruz
Sınırsız yetki ve toptancı anlayışların karşısında olacağız
Ne darbe ne diktatörlük, halka ve gazetecilere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz
Terörü de terör üreten politikaları da kınıyoruz
GAZETECİLERİN TUTUKLANMASI SİYASÎ KARARDIR!
Gazeteci Murat Güreş’e yapılan bıçaklı saldırıyı kınıyoruz, saldırganın bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz
Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2008 Yılının Başarılı Gazetecilerini açıkladı
Soruşturmalarınız bizleri yıldıramaz!
Gazeteci Tartanoğlu'nun haberi haberimiz, davası davamızdır!
YİNE GAZETECİLİK CEZALANDIRILDI, YİNE GAZETECİYE KURŞUN SIKILDI...
ANKARA KATLİAMI SORUMLULARINI YAZAN ÜÇ GAZETECİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI HUKUKSUZDUR
G-9: ANKARA’DAKİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ
GÖP: KAYYUM YOLUYLA MEDYA SUSTURULMAK İSTENİYOR
ÇGD ÖDÜL TÖRENİ 13 MART 2016 PAZAR GECESİ YAPILACAK
GÖP: Dündar ve Gül’ün tahliyesini selamlıyoruz
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 2015 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ
Mumcu’nun bıraktığı boşluk büyüyor, duvar yükseliyor
İMC TV muhabiri Refik Tekin’in kurşunlanmasını protesto ediyoruz
YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ 2015
Yöneticilerini tutuklattın, sıra el koymaya mı geldi?
İNADINA GAZETECİLİK!
AKP, gazetecilerin tazminatlarına ve işsizlik parasına göz koyacak kadar alçaldı
Özgür basını susturmak mümkün değildir!
AKP hem gazeteciliğin hem de emekçilerin düşmanıdır
“Uyarıyoruz: Bir gazetecinin canına kast edilirse sorumlusu İKTİDARDIR!”
Söylemiştik: Sorumlusu iktidardır!
AKP faşizminin medyayı susturma girişimini lanetliyoruz
YILMAZ BARIŞ SAVUNUCUSU ÖNGÖREN'İ SAYGIYLA ANIYORUZ
ANKARA MİTİNGİNİ KANA BULAYAN İKTİDARDIR
HÜKÜMET SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEN DERHAL VAZGEÇMELİDİR
AHMET HAKAN'A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
DİHA’ya yapılan baskının tek amacı gerçeklerin öğrenilmesini engellemektir
Sendika.org ve Balcı yalnız değildir
Nokta Dergisi baskınını kınıyoruz
İHA Hakkari Temsilcisinin gözaltına alınmasını kınıyoruz
Hürriyet Gazetesi binasını basan güruh, insan hayatına kastetmiştir
Tunceli'deki meslektaşlarımızın yanındayız
Savaş hükümeti savaş medyasını dizayn ediyor
İngiliz meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın!
HaberTürk Patronu ve Genel Yayın Yönetmeni ellerini gazetecilerin üzerinden çekmelidir
Milliyet'teki işten çıkarmalar, yeni bir medya operasyonunun habercisidir
Bir cumhurbaşkanı savaş çığırtkanlığı yapamaz, basını tehdit edemez
Basın Kartı sansür ve basına saldırının dayanağıdır, kaldırılsın
Savaş bölgelerinde gazetecilere saldırmak bir savaş suçudur!
Gazeteciler emekçilerin haklarını gasp etmemelidir, edemezler
Yurt Gazetesi’nde yaşananlar kabul edilemez
Genel Yayın Yönetmenleri toplantının gerçek içeriğini açıklamalıdır
TURHAN SALMAN'I KAYBETTİK
Sansür kaldırılmalı, halka ve basın emekçilerine yönelen şiddet derhal son bulmalıdır
Sahte bayramlara değil barışa ihtiyacımız var
SURUÇ'TA YAŞANAN KATLİAMLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ
Barış içinde yaşama iradesine saldırılar son bulmalı
Star gazetesi gazetecilik mesleğini reddetmiştir
Akçakale Sınır Kapısı'nda gazetecilerin tehdit edilmesine ilişkin basın açıklaması
Şanlıurfa'da gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklamamız
G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu’nun Metal İşçileri Direnişi'yle ilgili açıklaması
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Avrupa Parlamentosu heyeti Ankara’da seçim güvenliği ve basın özgürlüğünü değerlendiriyor
ÇGD 1 MAYIS AÇIKLAMASI
Dünya Basın Özgürlüğü günü etkinliği
ÇGD: ‘Kaçak Saray’a şirin gözükmek isteyen Avea’yı kınıyor ve özür dilemeye çağırıyoruz
Gerçekler yasaklarla saklanamaz
Cenazede akreditasyon uygulamasını kınıyoruz
Yeni Şafak Gazetesi’ni kınıyoruz
BERKİN ELVAN ANMASINDA POLİSİN BASINA UYGULADIĞI ŞİDDETİ KINIYORUZ
<<< <
1 - 2 - 3 - 4 - 5
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2021   |   bilgi@cgd.org.tr