Tevfik Kızgınkaya'nın Adalet Kurultayı'nda "Medya ve Tarafsızlık" konulu toplantıda yaptığı konuşmanın metni
 29 Ağustos 2017, Salı

Yaygın medya ve tarafsızlık

Konuyu, medyanın yani basın yayın organlarının öznesi olan gazeteciler üzerinden değerlendireceğim.

Her konunun iki boyutu vardır:

 1. Olması gereken
 2. Olan

Olması gerekenden başlayayım ve son sözü baştan söyleyeyim. Gazeteci taraflıdır.

Burada kritik olan, Gazetecinin nereden ve kimden yana taraflı olduğudur.

Gazeteci;

 1. İçinde yaşadığı toplumu, halkı, ülkeyi, diğer ülkeleri, insanlığı ilgilendiren bir olayı, gelişmeyi, yönetenlerin aldığı kararları, uygulamaları tüm gerçekliği ve yönleriyle doğru bir şekilde haberleştirmek ve kamuoyunun bilgisine sunmakla sorumlu ve görevlidir. Haberin kaynağı da muhatabı da kamuoyudur. Kamuoyunun en büyük parçası ise toplumdur, halktır.

Gazeteci, toplumun ve halkın çıkarlarını gözetmek adına taraftır.

 1. Gazetecinin temel görevi ve sorumluluğu; gerçek ve doğru haber yapmaktır.

Bu temelde gazeteci, gerçeklerden ve doğrulardan yana taraftır.

 1. Gazeteci gerçek ve doğru haber yapabilmek için yani gerçek anlamda mesleğini yapabilmek için ise özgür ve bağımsız olmalıdır.

Gazeteci, özgürlükten ve bağımsızlıktan yana taraftır.

 1. Gazetecinin, özgür ve bağımsız bir şekilde mesleğini ve görevini yapabilmesi için Demokrasinin ve hukuk devletinin varlığına gereksinimi vardır.

Gazeteci, demokrasiden ve hukuk devletinden yana taraftır.

Kısaca Gazeteci, meslek ilkelerinin ve mesleğinin tarafıdır.

Aslında bu taraflı kimliği mesleki açıdan tarafsızlığının da temelini oluşturmaktadır.

Bu nitelikleri ile yapılan bir haberle halk gerçek ve doğru bilgi sahibi olur ve kendisinin, içinde yaşadığı toplumun ve ülkenin geleceği hakkında doğru karar verebilir.

Konumuza bir başka açıdan daha, bu buluşmanın üst başlığı olan Adalet penceresinden de bakalım. Adalet olgusunun temel iki zemini vardır.

 1. Gerçeklik
 2. Doğruluk

Gerçeklerden ve doğrulardan uzak olan bir davranış, karar veya uygulama adaleti sağlayamaz.

Biz Gazeteciler de, gerçek ve doğru haber yaparak, haberin taraflarına karşı adil olmak durumundayız.

Haberde adil olmakla kamuoyunda ve halkta (kamuoyunun ve halkın vicdanında) adaletin varlığını sürdürmesine de katkıda bulunmuş oluyoruz.

Adaletin var olması demek, Hukuk Devletinin var olması demektir.

Hukuk Devletinde Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı tartışılmazdır.

Böylesi bir düzende insan temel hak ve özgürlükleri de, biz gazeteciler için olmazsa olmaz olan Basın Özgürlüğü de var demektir.

Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından ve çağdaşlıktan söz edilemez.

Kısaca ADALET VE GAZETECİLİK MESLEĞİ birbiri için olmazsa olmaz iki temel olgudur.

Şimdi Olması gerekenlerden OLANA VE GÜNÜMÜZE GELELİM.

Bir Gazetecinin tek başına ya da sadece gazetecilerin bu 4 temel alanda taraf olması, gazetecilik mesleğinden yana taraf olması yeterli midir? Tabi ki hayır…

Bu noktada basın yayın organlarının, gazetelerin, televizyonların, radyoların yönetim ve yayıncılık anlayışları ile yayın politikaları devreye giriyor ve karşımıza yine basın özgürlüğü kavramı çıkıyor.

Soru şu;

 • Bugün Türkiye’de basın özgürlüğü var mı?
 • Ya da medya tarafsız mı?

Bu soruların yanıtını sadece bugün yaşanılanlarla yanıtlamak yanlış olur.

Yaşadığımız süreci doğru okuyabilmek için 1980 sonrası dünyayı saran neoliberal akımın ekonomi ve çalışma yaşamı alanlarında ülkemizde ve basın dünyamızda yarattığı değişimi görmek zorundayız.

Basın dünyamızdaki en temel değişim, Basın yayın organlarının sahiplerinin gazeteciliği bir meslek alanı olarak değil, iş ve ticaret alanı olarak, bir kazanç alanı olarak görmelerinde yaşanmıştır.

Sahip oldukları basın yayın organlarını, halkın gerçek ve doğru haber alması yolunda değil, kişisel kazançları için siyasi iktidarların istekleri ve görüşleri doğrultusunda kullanmaları basın dünyamızdaki kirlenmenin ve yozlaşmanın temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan yanlı haber ve yayınlar yurttaşlarımızı siyasi iktidarın fanatik taraftarları haline dönüştürmüştür.

Malcolm X’in yıllar öncesinde yaptığı saptama bugün bir gerçek olarak karşımızdadır. “Eğer dikkatli olmazsanız, gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.”

Ne acıdır ki, bu sürecin en önemli aracı olarak, basın yayın organları ile gazeteci ve akademisyen kimliğini kullanan propagandistler kullanılmaktadır.

Bu temelde bakarsak, gazetecilik meslek ilkeleri ve etiğine aykırı olan bu kişi ve kuruluşları gazeteci ve basın yayın organı olarak tanımlamayı reddediyorum.

Bu kişi ve kuruluşlar için adına koştukları siyasi partinin basın danışmanı veya basın sözcüsü, o partinin yayın organı dergisi, gazetesi kimliğini kullanılması daha doğru olacaktır.

Neoliberal sistemin yarattığı bir başka değişim ise çalışma yaşamında gerçekleşmiştir. Emeğin maliyet olarak görüldüğü bu sömürü düzeninde çalışanların, emekçilerin haklarını, iş güvencesini ve iş güvenliğini sağlayacak ve koruyacak olan örgütlülük yok edilmektedir. Örgütsüzlüğün en yoğun ve acımasız yaşandığı alan ise basın dünyamızdır.

Bugün gazetecilik mesleğini yapmaya ve ekmeğini kazanmaya çalışan meslektaşlarımız iş güvencesine ve yasal haklara sahip olmaksızın bu vahşi çarkın içinde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Kaleminin ve dilinin özgürlüğünden ödün vermeyen, meslek ilkelerine bağlı gazeteciler ise verilerde görüldüğü gibi, baskı ve tehditle susturulmaya çalışılmakta, işten çıkarılmakta ya da hukuk dışı uygulamalarla tutuklanmaktadırlar.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak yayınladığımız 2017 yılı Nisan - Mayıs - Haziran dönemi Medya Raporu verileri ile 15 Temmuz 2016 – 2017 bir yıllık verileri basın dünyamızın bugün hangi koşullarda olduğunu ve yarın da ne durumda olabileceğini açıkça göstermektedir.

2017 Nisan – Mayıs - Haziran Dönemi Medya Raporu İstatistikleri:

 • 89 basın çalışanı işten çıkarıldı.
 • 2’si yabancı 39 basın çalışanı gözaltına alındı. Bunlardan 26’sı tutuklandı.
 • Basın mensuplarına açılan 39 davanın görülmesine devam edildi. Sonuçlanan 20 davadan 15’inde hapis cezası çıktı.
 • 6 basın mensubu darp edildi, hedef gösterildi.
 • 1 basın mensubunun evi kurşunlandı.
 • 3 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi
 • 8 siteye erişim engeli getirildi.

15 Temmuz 2016 - 15 Temmuz 2017 Dönemi Medya Raporu İstatistikleri:

 • 1404 basın mensubu işten çıkarıldı
 • 318 basın mensubu gözaltına alındı
 • 103 basın mensubu tutuklandı
 • 18 gazeteci hedef gösterildi ya da darp edildi
 • 1 gazeteci hayatını kaybetti
 • 1 basın mensubunun evi kurşunlandı
 • 32 parlamento basın kartı iptal edildi
 • 624 basın kartı iptal edildi.
 • 4 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi
 • 147 medya kurumu kapatıldı
 • 2 haber sitesi kapatıldı
 • 25 haber sitesine erişim engeli getirildi

Bu tablo ile yetinmeyen Türkiye Cumhuriyetini yönetenler halkın gerçek ve doğru haber alması için çalışan gazetecileri terörist ve hain ilan edilerek karalamaya ve halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışılmaktadırlar.

Bu dikta anlayışı sadece gazetecileri ve basını değil halkın doğru ve gerçek haber ve bilgi alma hakkını da yok etmektedir.

Basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 155inci sırada ve Freedom House’ın yayınladığı raporda “özgür olmayan ülke” konumuna düşürülmüş olmamız da Türkiye’nin nasıl bir karanlığa doğru sürüklendiğinin açık bir göstergesidir.

Bu gerçekler karşısında var olan medyanın tarafsız olduğunu söylemek, demokrasinin gereği diye kabullenmek gerçeklere karşı kör olmak ve geleceğe de ihanet etmek demektir.

Bu koşullarda biz gazetecilere ve özellikle de basın meslek örgütlerine düşen görev; basın özgürlüğü temelinde bir araya gelmek, bir arada durmak ve dayanışma içinde olmaktır.

Siyasi muhalefetin de referandumda, adalet yürüyüşünde ve bu kurultayda olduğu gibi toplumsal muhalefetle dayanışma içinde olması ve demokrasi mücadelesinde bütünlüğü sağlaması ve sürdürmesi gerekmektedir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve basın özgürlüğü yolunda emek vermiş ve bu yolda can vermiş meslektaşlarımızı ve aydınlarımızı saygıyla anıyorum.

Ve bugün duvarların içinde ya da duvarların dışında kaleminin ve dilinin özgürlüğünden ödün vermeksizin gazetecilik yapan meslektaşlarımızı ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bu kurultayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Sözün sonu;

Gazeteci, mesleğinden ve meslek ilkelerinden yana taraftır.

Gazeteci, yaptığı haberin taraflarına karşı tarafsızdır.

Gazetecilik mesleği suç değildir.

Gazeteciler de terörist ve hain değildir.

 

Tevfik Kızgınkaya

ÇGD Genel Başkanı

 YA ÖZGÜRCE SESİMİZİ DUYURACAĞIZ YA DA YOK OLACAĞIZ!
NE ZAMAN Kİ ÖZGÜRCE HABERCİLİK YAPILIR, İŞTE O ZAMAN BU YANGIN SÖNMEYE BAŞLAR!
Saray’ın talimatları ve davaları sona ermeden, otosansür hayatımızdan çıkmadan basının kutlayacak bayramı yoktur!
25. Olağan Genel Kurul Duyurusu
“Gazeteci Düşmanlığı” Genelgesini Uygulamaktan Bir An Önce Vazgeçin!
'DEĞİŞTİRİLEN' BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ TEKRAR DAVALIK!
Anayasa Mahkemesine çağrımız: Gazetecilerin tazminat hakkını gasp eden 60 yıllık uygulamaya son verilsin!
ÇGD 2021 Mayıs Ayı Medya Raporu Basın Açıklaması
Basın kartı, kimliğinden soyutlanıyor! #BasınKartımaDokunma
Gazetecilik İktidarın Keyfine Terk Edilemez!
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, EVRENSEL VE YEREL HUKUKUN GÜVENCESİ ALTINDADIR VE AYKIRI HER TÜRLÜ UYGULAMA SUÇTUR!
2020 YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
Mesleğimizi Savunmak, En Ağır Bedelleri de Öngörse Artık Yaşamsal Önemdedir!
GAZETECİLERE GİYDİRİLMEYE ÇALIŞILAN DELİ GÖMLEĞİ YIRTILMIŞTIR!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “makbul gazeteci” yetkisine Danıştay’dan: ‘dur!’
ÇGD 2021 Şubat Ayı Medya Raporu Basın Açıklaması
ÇGD 2021 Ocak Ayı Medya Raporu Basın Açıklaması
Mücadelemizin örgütü ÇGD 43 yaşında!
Üyemiz Uğur Mumcu’yu özlem ve saygı ile anıyoruz
10 Ocak gazetecilerin mücadele günüdür...
Biz bu ‘OLAY’ı biliyoruz!
ÇGD "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” için başvuru duyurusu
ÇGD: Bir meslektaşımız daha yargı sopasıyla susturulmak istendi!
Türkiye’de medyanın kamera arkasını gösteren istifa: Türkiye’de medya tek seslidir, o ses de ‘saray’ işaretiyle çıkar!
YIPRANMA HAKKIMIZ, İKTİDAR VE SERMAYENİN ‘YANDAŞ GAZETECİLİĞİ’NE BASAMAK YAPILMAK İSTENMİŞTİR!
ANA AKIM MEDYA KURULUŞLARI HALKIN HABER ALMA HAKKINA İHANET ETMİŞTİR!
GAZETECİLİĞE YÖNELİK BASKILAR ‘TEK MERKEZ’DEN ORGANİZE EDİLMEKTE!
HER GEÇEN AY ÖNCEKİNİ ARATIYOR! EYLÜL AYINDA EKRANLARA UTANÇ YAZILARI HAKİMDİ!
RTÜK, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DÜŞMANLIĞININ BAYRAKTARLIĞINI YAPMAKTA; FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ EZİP GEÇMEKTEDİR!
YEREL BASINDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR!
DANIŞTAY, BASIN KARTI İÇİN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ KOŞULUNA YAPTIĞIMIZ İTİRAZI HAKLI BULDU!
GAZETECİLİKTEN ETİK DEĞERLERİ ÇIKARDIĞINIZDA GERİYE KOSKOCA BİR HİÇ KALIR!
GEÇTİK BAYRAMI GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTEMEZ!
İçişleri Bakanı Soylu, RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran İstifa Etmelidir!
GAZETECİLERİ SUSTURAMAZSINIZ!
GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR MESLEKTAŞLARIMIZ BIRAKILSIN!
KAMU KAYNAKLARIYLA BESLENİP BASININ BOĞAZINA ÇÖKEN, CELLAT KESİLEN KURUMLARI REDDEDİYORUZ! RTÜK VE BASIN İLAN KURUMU KURULUŞ AMAÇLARINA DÖNMELİDİR!
GAZETECİLİĞİ VİRÜS DEĞİL EMEKÇİ DÜŞMANI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KARŞITI UYGULAMALAR TEHDİT EDİYOR!
AYM SİYASETİ DEĞİL ANAYASAYI ESAS ALMALI, GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALIDIR!
BUGÜN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SUÇ SAYANLAR, YARIN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ARAR DURUMA DÜŞEBİLİRLER!
DİKKAT! SORUMSUZ YAYINCILIK CAN ALIR!
Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ile yazar Işık Kansu’yu kınıyoruz!
GAZETECİLİK YARGILANAMAZ!
GAZETECİLER ŞUBAT AYINDA SINIR TANIMAYAN SALDIRI VE BASKILARA UĞRADI
2019 YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILARI VE MESLEKTAŞLARIMIZIN GÖZALTINA ALINMASINI PROTESTO EDİYORUZ
GÜNE TANIK, YARINA UMUT OLMAK İÇİN ÇIKTIĞIMIZ YOLDA 42 YAŞINDAYIZ!
İSTANBUL TEMSİLCİMİZ UĞUR GÜÇ’E AÇILAN DAVA, HUKUKU DEĞİL 'SARAY’I EKSEN ALMIŞTIR!
SİSTEMATİK BASKIYA KARŞI TEK ÇIKIŞ YOLU ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDİR!
Basın kartları üzerinde planlanan kirli oyunlara derhal son verilmeli! İletişim Başkanlığı, hukuksuz kararlarıyla açıkça suç işliyor!
ANADOLU AJANSI KAHİRE BÜROSUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILMALIDIR!
Mesleğimiz ve Haklarımız İçin Mücadelemizi de Dayanışmayı da Büyütelim
Gerçeklerle yalanların keskinleştiği bir döneme giriyoruz. Medya hiçbir provokasyona alet olmamalı
Bursa'da örgütümüzü hedef alan 'Şehir Gazetesi'ni uyarıyoruz: GAZETECİLİK, NE BEZİRGÂNLIK NE DE HEDEF GÖSTERMEKTİR...
BASIN İLAN KURUMU'NU UYGULADIĞI CEZALARI KALDIRMAYA VE ŞEFFAF OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ
ÇGD "Yılın Başarılı Gazetecileri" yarışmasına başvurular başladı
KONU GAZETECİLİK OLUNCA AYM BİLE ANAYASAYI İHLAL EDECEK NOKTAYA DÜŞMÜŞTÜR!
Hürriyet işvereni suç işlemiştir, çürümüşlüğünü göstermiştir
Basın özgürlüğü tehdit değil, yarınlara güvenli bakabilmemizin teminatıdır!
"Antarktika Güney Kutbe ve Küresel Isınma" Belgesel Gösterimi
Cumhuriyet Gazetesi'ni sorumluluğa çağırıyoruz
24 TEMMUZ, BAYRAM DEĞİL BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜDÜR!
Türkiye'de basın özgürlüğü için tünelden önceki son çıkıştayız!
SETA, fişleme belgesi ile suç işlemiştir!
BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ DAVAMIZDA CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA VERECEK
Bayramı cezaevinde geçirmek zorunda kalan gazeteciler yalnız değildir!
Gazetecilere yönelik saldırılara iktidar tepki vermelidir
TRT halkındır, şirketleştirilemez
24. Olağan Genel Kurul Duyurusu
2018 YILI BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
İzmirGazetesi’ndeki meslektaşlarımızın hakları bir an önce verilmelidir!
ÇGD 41 Yaşında
Gazeteciler İşsiz, Gazeteler Habersiz
ÇGD "Yılın Başarılı Gazetecileri" yarışmasına başvurular başladı
Gazeteciler sarayın memuruna dönüştürülmek isteniyor, reddediyoruz!
ÇAĞDAŞ GELENEĞİ BURSA ŞUBEMİZLE GÜÇLENİYOR
ANKA'ya Kilit Vuranlar, Hesabını Vermelidir
Basın Özgürlüğü Olmadan Cumhuriyet; Cumhuriyet Olmadan Basın Özgürlüğü Olamaz! Yaşasın Cumhuriyet!
M. Tali Öngören'i özlemle anıyoruz
GAZETECİ COŞKUN'A HAPİS CEZASI, BAĞIMSIZ YARGININ DEĞİL PARTİLİ YARGININ KARARIDIR
MESLEĞE BİR DARBE DAHA!
BİZ UTANMAYACAĞIZ “GAZETECİ” DİYENLER UTANMAYA MAHKUMDUR
BAĞIMSIZ, ÇOĞULCU VE ÖZGÜR BASIN İÇİN DAYANIŞMA VE MÜCADELEYE
1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI'NDA ALANLARDAYIZ
2017 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜL TÖRENİ
DOĞAN VE DEMİRÖREN GRUPLARINA SORUMLULUK ÇAĞRISI!
BU TARİHİ AYAR SADECE MEDYAYA DEĞİL TÜM TOPLUMA SUS İŞARETİDİR...
Onlar Çocuklarına Onurlu Bir Gelecek Bırakacak Ya Siz?
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 2017 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 40 YAŞINDA
UĞUR MUMCU GAZETECİLİĞİ ÖLÜMSÜZDÜR!
10 OCAK’I KUTLAMIYOR, OHAL REJİMİNİ REDDEDİYORUZ
ÇGD'DE GÖREV DEĞİŞİMİ
TEVFİK KIZGINKAYA GENEL BAŞKANLIK GÖREVİNDEN AYRILDI
Cumhuriyetçilerin hukuksuz tutukluğuna son verilmelidir!
ÇGD'NİN "YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ" YARIŞMASINA BAŞVURULAR BAŞLADI
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'NE KATILIM
"SANİYELİK TWEETE 3 YIL HAPİS VERENLERE, 'ÖMÜR BOYU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DÜŞMANI ÖDÜLÜ' VERİLMELİDİR"
MUHABİRDEN MUHBİR YARATAMAZSINIZ!
Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Basın Özgürlüğü!
1 - 2 - 3 - 4 - 5
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2021   |   bilgi@cgd.org.tr